Linux Sistem Bilgisi Komutları

Linux Sistem Bilgisi Komutları

Bu derste Linux sistem bilgisi komutlarını ele alalım.

who : Kullanıcıları listeler.

whoami : Kullanıcı ismini görüntüler.

rwho -a : Network'e bağlı kullanıcıları listeler.

lspci : Sistem ve donanım ile ilgili bilgileri gösterir.

fdisk -l : Sistemdeki sabit disk bölümlerini görmek için kullanılır.

df - h : Sistemdeki disk bölümlerini gösterir.

du | more : Sistemdeki dosyaları KB türünden listeler.

free : Sistemde kullanılan RAM miktarını gösterir.

hostname : Local server adını verir.

last : Sistemde giriş-çıkış ve reboot edilme zamanlarını öğrenmek için kullanılır.

uptime : Sistemin açık kalma süresini gösterir.

dmesg : Sistem açılış süreçlerini ve varsa donanımsal hataları gösterir.

logname : Sisteme giriş yapılan kullanıcı adını verir. 

quota : Sistemdeki kullanıcıların disk kullanımı ile ilgili bilgi verir.

uname : Sistem bilgilerini görüntüler.

cpuinfo : İşlemci bilgilerini verir. cat/proc/cpuinfo

uudecode : ASCII türündeki kodlamanın orjinal formatta kodlanmasını sağlar. 

: Sistemde aktif olan kullanıcıyı ve yaptıklarını listeler.

top : Sitemde çalışan proses(süreç) görüntülenmesini sağlar.

ps -au : Sistemdeki süreçleri kullanıcılarıyla birlikte listeler.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git