Kod İle Veritabanında Tablo Oluşturma

Bu dersimizde C# ile SQL cümlelerini kullanarak tablo oluşturmayı göstereceğim.

Merhaba arkadaşlar,

Bu dersimizde C# ile SQL cümlelerini kullanarak tablo oluşturmayı göstereceğim.İlk önce formumuzu yukarıdaki gibi dizayn ediyoruz...

Daha sonra Veriler isimli veritabanımızı projemizin atındaki bin klasörünün altındaki Debug klasörü içine oluşturuyoruz...Sonra projemize System.Data.Oledb sınıfını çekiyoruz...


-> using System.Data.OleDb;Sonra butonumuzun click olayına kodları yazıyoruz...

Kod:


OleDbConnection VeriTabaniBaglantisi = new OleDbConnection("Provider =

Microsoft.Ace.OleDb.12.0;Data Source = Veriler.accdb"); try

     {

        if (!Convert.ToBoolean(VeriTabaniBaglantisi.State)) 

            {

                   VeriTabaniBaglantisi.Open();

            }

       /* www.egitmenbilisim.net */

         OleDbCommand TabloOlustur = new OleDbCommand("Create Table " + textBox1.Text,

VeriTabaniBaglantisi);           TabloOlustur.ExecuteNonQuery();

          MessageBox.Show("Tebrikler " + textBox1.Text + " isimli tabloyu oluşturdunuz...",

"Başarılı");         } 

     catch (Exception hata)

               {  

                 MessageBox.Show(hata.Message.ToString(), "Hata..!", MessageBoxButtons.OK,

MessageBoxIcon.Error);                } 

      finally  

                { 

                  if (Convert.ToBoolean(VeriTabaniBaglantisi.State)) 

                      {  

                        VeriTabaniBaglantisi.Close(); 

                      } 

                 }
Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik...

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git