Katı Cisimlerin Hacmini Hesaplamak

Cisimlerin hacminin hesaplayan programdan bahsedeceğim.

Cisimlerin hacminin hesaplayan programdan bahsedeceğim.


package hacim;import javax.swing.JOptionPane;

public class Hacim {    

    public static void main(String[] args) {

        String Sekil, Sorular = "";

        char Secilen;        do {            Sekil = "Hacmini Hesaplamak İstediğiniz Sekli Seçin:n";

            Sekil += "1. Küpn";

            Sekil += "2. Dikdörtgenler Prizmasın";

            Sekil += "3. Silindirn";

            Sekil += "4. Küren";

            Sekil += "Şekil Nosunu Girinizn";

            Secilen = JOptionPane.showInputDialog(Sekil).charAt(0);

        } while (Secilen < '1' || Secilen > '4');        switch (Secilen) {

            case '1':                String uzn;                int a;

                int cozum;                uzn = JOptionPane.showInputDialog("Bir Kenarın Uzunluğunu Girin");

                a = Integer.parseInt(uzn);

                cozum = a * a * a;                JOptionPane.showMessageDialog(null, cozum + " " + "SantimetreKüp");                break;

            case '2':                String uzunluk;

                String genislik;

                String yukseklik;                int sayi1;

                int sayi2;

                int sayi3;

                int cevap;                uzunluk = JOptionPane.showInputDialog("Uzunluğu Girin");

                genislik = JOptionPane.showInputDialog("Genişliği Girin");

                yukseklik = JOptionPane.showInputDialog("Yüksekliği Girin");                sayi1 = Integer.parseInt(uzunluk);

                sayi2 = Integer.parseInt(genislik);

                sayi3 = Integer.parseInt(yukseklik);                cevap = sayi1 * sayi2 * sayi3;                JOptionPane.showMessageDialog(null, cevap + " " + "SantimetreKüp");                break;

            case '3':

                String yk;

                String yc;

                int r;

                int h;

                int sonuc;                yk = JOptionPane.showInputDialog("Yüksekliği Girin");

                yc = JOptionPane.showInputDialog("Yarıçapı Girin");                h = Integer.parseInt(yk);

                r = Integer.parseInt(yc);

                sonuc = 3 * r * r*h;                JOptionPane.showMessageDialog(null, sonuc + " " + "SantimetreKüp");

                break;

            case '4':

                String yarıcap;

                int r2;

                

                int snc;

                yarıcap = JOptionPane.showInputDialog("Yarıçapı Girin");

                r2 = Integer.parseInt(yarıcap);

                snc = 4/3*3*r2*r2*r2;                JOptionPane.showMessageDialog(null, snc + " " + "SantimetreKüp");

                

                break;

                    }

    }

}
Ekran Çıktısı

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git