Kağıt Bulma Oyunu

Bu derste resimde gördüğünüz üzere küçük bir oyun geliştireceğiz.

Bu derste resimde gördüğünüz üzere küçük bir oyun geliştireceğiz.


#include <iostream>

#include <conio.h>

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include <tchar.h>

using namespace std;

//---------------------------------------------------------------------------enum suit {sinek, karo,maca,kupa };

const int vale=11;

const int kiz=12;

const int papaz=13;

const int as=14;//---------------------------------------------------------------------------class kart

{

 private:

  int sayi;

  suit seri;

  public:

  kart()    //parametresiz kurucu fonsksiyon.

  {  }  kart (int n,suit s): sayi(n),seri(s) //iki parametreli kurucu fonksiyon.

  {  }  void yaz();             //kartı ekranda göster.

  bool esit(kart);        //baska karta benziyor mu?

};void kart::yaz()

{

     switch (seri) {      case sinek:cout<<"sinek";break;

      case karo:cout<<"karo";break;

      case kupa:cout<<"kupa";break;

      case  maca:cout<<"maca";break;

}

 if (sayi>=2 && sayi<=10) cout<<sayi; else

   switch (sayi) {     case vale:cout<<"vale";break;

     case kiz:cout<<"kiz";break;

     case papaz:cout<<"papaz";break;

     case as:cout<<"as";break;   }

}bool kart::esit(kart c2)

{

    return (sayi==c2.sayi && seri==c2.seri) ? true:false;}  int main()

{

  kart yedek,secilen,tutulan;

   kart kart1(7,sinek);

   cout<<"an1.kart=";kart1.yaz();

   kart kart2(vale,kupa);

   cout<<"an2.kart=";kart2.yaz();

   kart kart3(as,maca);

   cout<<"an3.kart=";kart3.yaz();

   cout<<endl;

   tutulan=kart3;                 //tahmin edilecek olan kart.   cout<<"na1.kart i 3. kart ile degistir.";

   yedek=kart3;

   kart3=kart1;

   kart1=yedek;

   cout<<"n2.kart i 3. kart ile degistir.";

   yedek=kart3;

   kart3=kart2;

   kart2=yedek;

   cout<<"n1.kart i 2. kart ile degistir.";

   yedek=kart2;

   kart2=kart1;

   kart1=yedek;

   cout<<endl;     int sira;

      cout<<"nSimdi uc karttan birisini sec:";

      cin>>sira;

      cout<<endl<<endl;      cout<<"nsectiginiz kart:";       switch (sira) {

        case 1:secilen=kart1;break;

        case 2:secilen=kart2;break;

        case 3:secilen=kart3;break;

}  secilen.yaz();

  cout<<endl;

  cout<<"Tuttugunuz kart:";

  tutulan.yaz();

  cout<<endl<<endl;  if (secilen.esit(tutulan))    cout<<"Tebrikler, kazandiniz."; else    cout<<"Uzgunuz, kaybettiniz."; getch(); }

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git