Javascriptin Temelleri (Değişkenler, Veri Türü, Scope)

Bu derste Javascript'i kısa ama bütün özellikleriyle öğrenmek için gerekli bilgileri bulacaksınız.

Bu derste Javascript'i kısa ama bütün özellikleriyle öğrenmek için gerekli bilgileri bulacaksınız.

Javascript tarayıca çalışan bir script dilidir. Tarayıcımız bu komutları yorumlarayarak kodların işlevlerini yerine getiririr. Bu ders anlatımımızda gayet kısa, ama bütün ayrıntıları anlayabileceğiniz bir şekilde ele alacağız.

1)JAVASCRIPT TEMELLERİ

Değişkenler:Programlama yapılabilmesi için değişken tanımlamamız gerekir.

Veri Türü:: Değişken içerisinde hangi türden verinin saklanacağıdır. (sayı, metin...)

Scope: Değişkeni kullanabilceğimiz alandır.

Değişken Tanımlarken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar:

1) Değişken harf ya da _ karakteri ile başlamalıdır.
2) Değişkenler nümerik değerlerle başlayamaz.
3) Türkçe karakter ya da boşluk içeremez.

ali > Doğru
adı > Yanlış (Türkçe karakter)
b89 > Doğru
_a82 > Doğru

Değişken Tanımlama:

Değişken tanımlamak için "var" ifadesi kullanılır.


<script language="javascript" type="text/javascript">

var ad=55;

var ad="Ali";

//değişken tanımlanırken "var"  ifadesi  kullanılır.Tanımladıktan sonra ";" kullanılır.

</script>Not: // programın okunurlugunu arttırmak için kullanılır. Tarayıcı bu kısmı okumadan geçer. Buradaki "55" nümerik türünde, "Ali" ise string türünde bir veridir.

Boolean:
Javascript'te diğer programlama dillerinde olduğu gibi bir durumun doğru ya da yanlış olması olasılığına göre çalışır.


<script language="javascript" type="text/javascript">

var  a=true;

var  b=false;

</script>Diziler (Array):
Dizi, birden fazla değişkeni tek ifadede toplamaya yarayan ifadedir.


<script language="javascript" type="text/javascript">

var  sayi=new  Array(1,2,3,4);

</script>Undefined
Tanımsız anlamına gelmektedir.


<script language="javascript" type="text/javascript">

var adi;

var soyadi;

document.write(adi);

// Sonuç: Değişkene herhangi bir değer atanmadığı için ekrana Undefined yazılacaktır. Document.write değişkenin ekrana yazdırılmasını sağlar..

</script>Not: Eğer değişkene değer atamıyacaksak, var ad=null yazabiliriz.

Kolay gelsin.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 9 yıl önce
Bu siteyi sevdim.

Yukarı Git