JAVA ile Üçgen Çeşidini Bulma

Java ile üçgen çeşidini bulan uygulamayı yapacağız.

Java ile üçgen çeşidini bulan uygulamayı yapacağız.

Öncelikle Java NetBeans IDE'yi açıyoruz ve yeni bir Java Projesi oluşturalım. Bu işlem için Ctrl + Shift + N kısayolunu kullanabiliriz. Ben projeme UcgenBul ismini verdim.

Yeni bir proje oluşturduktan sonra kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. Yapacağımız program kullanıcıdan veri girişi isteyecek bunun için Scanner kullanacağız ve dolayısıyla Scanner kütüphanesini import etmemiz gerekiyor.


package UcgenBul;isimli Java paketimizin kod halini ekranında göreceksiniz hemen altına kütüphaneleri import etmeye başlıyoruz az önce bahsettiğim Scanner kütüphanesini import edelim. Bunun için şu kodu kullanacağız;


import java.util.Scanner;ile kütüphanemizi aktif ettik. Artık main class'ımıza kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz.


System.out.println("Üçgenin 1.kenarını giriniz: ");

                Scanner tara = new Scanner(System.in);

                int a= tara.nextInt();Burada kullanıcıdan 1.kenarımızın uzunluğunu girmesi için bir ileti gönderdik ve import ettiğimiz Scanner sınıfını kullanarak tara isimli bir nesne oluşturduk ve tara nesnesini kullanarak kullanıcının girdiği sayısal değeri integer (sayısal) tipte a değişkenine aktardık.

Şimdi ise aynı işlemler ile üçgenin ikinci kenarını kullanıcıdan aldırıp b değişkenine aktaracağız.


System.out.println("Üçgenin 2.kenarını giriniz: ");

                int b= tara.nextInt();farkındaysanız tekrar Scanner nesnesi oluşturmadık çünkü daha önce oluşturduğumuz nesneyi kullanarak kullanıcıdan değer aldırdık.


System.out.println("Üçgenin 3.kenarını giriniz: ");

                int c= tara.nextInt();Burada ise tahmin ettiğiniz gibi üçgenin 3. kenarını aynı tara nesnemiz ile kullanıcıdan aldırdık.

Üçgenin kenar değerlerini aldırma işlemimiz bitti şimdi kenarları kontrol ettirip üçgenin türünü bulacağız.

Eğer kullanıcının girdiği a, b ve c değerleri birbirine eşit ise bu üçgen eşitkenar üçgen olacaktır. Bunu koda dökersek;


if (a==b && b==c)

        {

            System.out.println("Bu bir eşkenar üçgendir ve bir kenarının uzunluğu "+ a + " birimdir.");

        }&& ifadesi if döngüsünde "ve" anlamına geliyor. a ve b birbirine eşit ise VE b ve c de birbirine eşit ise bu durumda a ve c de birbirine eşit olacak ve bu üçgen bir eşkenar üçgen olmuş olacak.


if (a==b && b!=c)

        {

            System.out.println("Bu bir ikizkenar üçgendir. Eşit olan  kenarlar "+ a + " birimdir. Farklı olan kenar ise "+c+" birimdir.");

        }Burada ise a ve b birbirine eşit fakat diğer kenar farklı ise bu bir ikizkenar üçgen olacaktır != ifadesi == ifadesinin tersi anlamı taşır ve "farklı ise /eşit değil ise" anlamına gelir.


if (a!=b && b!=c && a!=c)

        {

            System.out.println("Bu bir çeşitkenar üçgendir. Kenar uzunlukları "+a+", "+b+", ve "+c+" birimdir.");

        }3 kenarı da birbirleri ile kıyasladık ve eşitlik varmı diye kontrol ettik. 3 kenar da birbirinden farklı ise bu bir çeşitkenar üçgen olacak ve kullanıcıya bunun bilgisini döndürecektir.


Burada ise çıktı ekranımızı görüyoruz;

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git