Java ile MySQL: Veritabanı İşlemleri

Bir önceki 'Veritabanı Bağlantısı' dersinin devamı olarak, bu derste veritabanı işlemlerini göstereceğim.

Bir önceki 'Veritabanı Bağlantısı' dersinin devamı olarak, bu derste veritabanı işlemlerini göstereceğim.

Not: Adım 1, 2 ve 3'e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Adım 4:

Veritabanı içinde aşağıdaki komut girilerek AD,SOYAD sütunlarından oluşan yeni bir tablo oluşturulmalıdır.


CREATE TABLE  `tablo_adınız` (

 `AD` TEXT NULL ,

 `SOYAD` TEXT NULL

) ENGINE = MYISAM ;


Adım 5:

Not 2: Aşağıda belirtilecek olan 'n' doğal sayıdır.

1. Veri göndermek için "INSERT INTO tablo_adı (sütunadı_1,sütunadı_2,....,sütunadı_n) VALUES ('değer_1','değer_2',....,'değer_n')" şeklinde dizayn edilmiş SQL komutu kullanılmalıdır.

2. St nesnesi komutu veritabanına gönderir.

2. Veri gönderildiği zaman Baglandi yazisi gösterilir. Eğer gönderilmezse SQLException hatayı yakalar ve konsola yazdırır.

3. Veri çekme işlemini yapmak için "SELECT sütunadı_1,sütunadı_2,...,sütunadı_n FROM tablo_adı" komutu kullanılır eğer tüm sütunlar çekilmek isteniyorsa kısaca "SELECT * FROM tablo_adı" komutu kullanılabilir.

4. St nesnesi komutu gönderir, gelen veriler rs nesnesine aktarılır.

5. Rs nesnesi her satır atladığında ad ve soyad bilgilerini konsola yazdırılır.


public static void main(String[] args){

        try {

             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

            String url = "jdbc:mysql://host_adınız:3306/veritabanı_adınız";

            String kullaniciad = "kullanıcı_adınız";

            String sifre = "şifreniz";

            Connection con = null; Statement st = null; ResultSet rs = null;

            con = DriverManager.getConnection(url, kullaniciad, sifre);

            st = con.createStatement();

            System.out.println("Baglandi");

            //Veri gonderme

            String verigonder = "INSERT INTO tablo_adı (AD,SOYAD) VALUES ('Buraya_ad','Buraya_soyad')";

            st.execute(verigonder);

            System.out.println("Gonderildi");

            //Veri cekme

            String vericek = "SELECT AD,SOYAD FROM tablo_adınız";

            rs = st.executeQuery(vericek);

            while(rs.next()) {

                System.out.println("Isim= "+rs.getString("AD")+"  Soyisim= "+rs.getString("SOYAD"));

            }

            System.out.println("Alindi");

        } catch (ClassNotFoundException ex) {

            ex.printStackTrace();        

            System.out.println("Sürücü projeye eklenmemiş!");

        } catch (SQLException ex) {

            ex.printStackTrace();

            System.out.println(ex.getMessage());

        }

    }Örnek Çıktı:


Baglandi

Gonderildi

Isim= Ziya  Soyisim= ERKOC

Isim= Ziya  Soyisim= ERKOC

Isim= Ziya  Soyisim= ERKOC

Isim= Steve  Soyisim= Jobs

Isim= Ornek  Soyisim= Isim

Isim= Ornek  Soyisim= Isim

Isim= Ornek  Soyisim= Isim

Isim= Ornek  Soyisim= Isim

Isim= Ornek  Soyisim= Isim

AlindiGörüntüler:

1. Veritabanı2. Tablo


  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git