Java ile Ağaç Yapısı

Bu yazıda Java ile ağaç yapısının bilinmesi gereken metotlarını göreceksiniz.

Bu yazıda Java ile ağaç yapısının bilinmesi gereken metotlarını göreceksiniz.


public class Treee {

    Node kok; 

    public Treee(){

        kok = null;

    }

    public void ekle(int data){ //ekleme metodu

        Node x = new Node();

        x.data = data;

        if(kok == null){

            kok = x;

        }

        else{

            Node current = kok;

            Node parent;

            while(true){

                parent = current;

                if(x.data < current.data){

                    current = current.sol;

                    if(current == null){

                        parent.sol = x;

                        return;

                    }

                }

                else{

                    current = current.sag;

                    if(current == null){

                        parent.sag = x;

                        return;

                    }

                }

            }

        }

    }

    public void delete(int key){

        Node current = kok;

        Node parent = kok;

        boolean isLeftTree = true;

        if(kok == null){

            System.out.println("Silinecek Ağaç Yok");

        }

        while(current.data != key){//sileceğimiz elemanı buluyoruz

            parent = current;

            if(key < current.data){

                isLeftTree = true;

                current = current.sol;

            }

            else{

                isLeftTree = false;

                current = current.sag;

            }

            if(current == null){

                System.out.println("Eleman Bulunamadı");

            }

        }

            if(current.sag == null && current.sol == null){ //sileceğimiz elemanın sağ ve solunda eleman yoksa

                if(current == kok){

                    kok = null;

                }

                else if(isLeftTree){

                    parent.sol = null;

                }

                else

                    parent.sag = null;

            }

            else if(current.sag == null){//sileceğimiz elemanın sağında eleman yoksa

                if(current == kok){

                    kok = parent.sol;

                }

                else if(isLeftTree){

                    parent.sol = current.sol;

                }

                else

                    parent.sag = current.sol;

            }

            else if(current.sol == null){//sileceğimiz elemanın solunda eleman yoksa

                if(current == kok){

                    kok = parent.sag;

                }

                else if(isLeftTree){

                    parent.sol = current.sag;

                }

                else

                    parent.sag = current.sag;

            }

            else{                       //sileceğimiz elemanın iki tane çocuğu varsa

                Node successor = getSuccessor(current);

                if(current == kok){

                    kok = successor;

                }

                else if(isLeftTree){

                    parent.sol = successor;

                }

                else{

                    parent.sag =successor;

                }

                successor.sol = current.sol;

            }

    }

    private Node getSuccessor(Node delNode) {

              Node successorParent = delNode;

              Node successor = delNode;

              Node current = delNode.sag;                       

              while(current != null){                                       

                    successorParent = successor;

                    successor = current;

                    current = current.sol;                    

                    }

                         if(successor != delNode.sag){                

                    successorParent.sol = successor.sag;

                    successor.sag = delNode.sag;

                    }

            return successor;

}    public int arama(int data){

        Node current = kok;

        while(current != null){

            if(current.data == data){

                return data;

            }

            else if(data < current.data){

                current = current.sol;

            }

            else

                current = current.sag;

        }

        return -1111;

    }

    //preorder dolaşma

    public void preOrder(Node kok){

        System.out.println(kok.data);

        if(kok.sol != null){

            preOrder(kok.sol);

        }

        if(kok.sag != null){

            preOrder(kok.sag);

        }

    }

    //inorder dolaşma

    public void inOrder(Node kok){

        if(kok.sol != null){

            inOrder(kok.sol);

        }

        System.out.println(kok.data);

        if(kok.sag != null){

            inOrder(kok.sag);

        }

    }

    //postorder dolaşma

    public void postOrder(Node kok){

        if(kok.sol != null){

            postOrder(kok.sol);

        }

        if(kok.sag != null){

            postOrder(kok.sag);

        }

        System.out.println(kok.data);

    }

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git