Java'da Parametrik Rapor (Ders 2)

Geçen dersimizde parametrik rapor için bir IReports'da bir rapor oluşturmuştuk ve parametremizi belirlemiştik. Bu dersimizde bu parametreye post edeceğimiz Java kodlarından bahsedeceğim.

Geçen dersimizde parametrik rapor için bir IReports'da bir rapor oluşturmuştuk ve parametremizi belirlemiştik. Bu dersimizde bu parametreye post edeceğimiz Java kodlarından bahsedeceğim.

Öncelikle database kısmında bir listeleme işlemi gerçekleştireceğim. Listeleceğim tablo Departman tablosu:


public static List<DepartmanDomain> listele() {                               List<DepartmanDomain> liste = new ArrayList<DepartmanDomain>();

                               Connection conn = getConnection();

                               try {

                                               Statement stmt = conn.createStatement();

                                               ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM departman");                                               while (rs.next()) {                                                               DepartmanDomain siradakiDepartmanDomain = new DepartmanDomain();

                                                               siradakiDepartmanDomain.setId(rs.getInt("id"));

                                                               siradakiDepartmanDomain.setDepartmanAdi(rs

                                                                                              .getString("departmanAdi"));                                                               liste.add(siradakiDepartmanDomain);

                                               }                                               stmt.close();

                                               conn.close();

                               } catch (SQLException e) {                                               e.printStackTrace();

                               }DepartmanDao class'ın da Departman tablosunu kısaca bu şekilde listeletiyoruz.

Ardından bu listeleme methodunu Combobox2ımızın içerisinde çağırıyoruz.


final JComboBox departmanBox = new JComboBox(DepartmanDao.listele().toArray());

Listeleme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra Button nesnesi oluşturuyoruz.


JButton departmanButton = new JButton("Departman Raporu");Ardından oluşturduğumuz bu buton nesnesine action listener veriyoruz aşağıdaki gibi.


departmanButton.addActionListener(new ActionListener() {public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

// Parametrik raporun yazılacağı kısım.

                                                                             

}

});Ardından oluşturduğumuz bu action listener'ın içini dolduruyoruz aşağıdaki gibi.


departmanButton.addActionListener(new ActionListener() {public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {Connection baglanti = RaporDbConfig.getConnection();                try {DepartmanDomain secilenDepartmanDomain = (DepartmanDomain) departmanBox.getSelectedItem();

  System.out.println(secilenDepartmanDomain.getId());  Map model = new HashMap();

  model.put("id",secilenDepartmanDomain.getId());

  JasperPrint print =    JasperFillManager.fillReport("raporlar/departmanParams/departmanRaporu.jasper",model, baglanti);

  JasperViewer.viewReport(print, false)

          baglanti.close();

} catch (JRException e1) {

 // TODO Auto-generated catch block

e1.printStackTrace();

}    catch (SQLException e1) {

  // TODO Auto-generated catch block

                                                                             

     e1.printStackTrace();

                                             }}

 });Kısaca parametrik rapor için yukarıda ki işlemler yapıldı bu işlemleri açıklayacak olursak;


Connection baglanti = RaporDbConfig.getConnection();Raporumuzun çalışması için doğru database , kullanıcı ve şifresi gerekmektedir. Bu yüzden Connection nesnesi oluşturuyoruz sonra RaporDbConfig.getConnection(); methodunda bulunan kullancı adı şifre ve database yolunu belirtiyoruz ardından;DepartmanDomain secilenDepartmanDomain = (DepartmanDomain) departmanBox.getSelectedItem();DepartmanBox nesnesini DepartmanDomain ile cast ediyoruz. Bir önceki dersimiz olan(JCombobox'ta Database'den Veri Çekmek ve Bu Listelenen Verilerinin Sütununu Görmek.) adlı makalemizde combobox da bulunan verilerinin sutununu öğreniyorduk. İşte burada öğrendiğimiz tabloda ki id'yi tespit ediyoruz.

Sonra tespit edilen bu id'yi


System.out.println(secilenDepartmanDomain.getId());


İle test ediyoruz doğru buluyor mu bulmuyor mu diye. Ardından;
Çalıştığından emin olduktan sonraMap model = new HashMap();

Nesnesi oluşturuyoruz.
Sonra oluşturduğumuz bu nesnenin içerisine departmanBox'ta id'sini tespit ettiğimiz nesneimizi import ediyoruz.model.put("id",secilenDepartmanDomain.getId());


Ardından;

JasperPrint print =    JasperFillManager.fillReport("raporlar/departmanParams/departmanRaporu.jasper",model, baglanti);


Burada JasperPrint kütüphanesinde yer alan JasperFillMager.fillReport() metodunun içersine rapor konumuzu ve id'yi tespit ettiğimiz Map nesnesinden türetilmiş model nesnemizi ve connection nesnesinden türettiğimiz baglanti nesnesini atıyoruz.

Ardından;


JasperViewer.viewReport(print, false);


Methodunun içerisine JasperPrint nesnesini atıyoruz. Sonra durumunu false Yapıyoruz false'un Amacı rapor kapandığında program da kapanmasın.
Ardından Connection'ımızı kapatıyoruz.


baglanti.close();


Kısaca parametrik rapor böyle alınıyor çıktısı aşağıdaki resimdedir.Not: Bu Makale Emrah DEDEOÐLU Tarafından yazılmıştır, içerisindeki örnekler denenmiştir ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git