Illustrator CS4 Görünüm (Appearance) Paneli

Görünüm (Appearance) paneli ve Grafik Stil (Graphic Styles) paneli mevcut özellikleri ile kullanım kolaylığı sağlarken, Illustrator CS4 sürümü ile öğelerin özelliklerine müdahale çok daha kolaylaştırıldı.

Görünüm (Appearance) paneli ve Grafik Stil (Graphic Styles) paneli mevcut özellikleri ile kullanım kolaylığı sağlarken, Illustrator CS4 sürümü ile öğelerin özelliklerine müdahale çok daha kolaylaştırıldı.

Görünüm (Appearance) Paneli

Görünüm paneli yeni özellikleri ile Freehand kullanıcılarının alışkın olduğu Properties paneline çok yaklaştırılmıştır. Böylece mevcut Freehand'ten Illustrator'a geçiş sıkıntılarını biraz olsun azaltacaktır.Illustrator CS4 programında çizilen bir objenin tüm detayları ve özellikleri Görünüm paneli kullanarak görülebilir ve müdahale edilebilir. Örnek olarak basit bir obje çizerek özelliklerini sırasıyla inceleyelim.Obje seçili durumdayken öğeleri görülebilir. Örnegin Resim 2'deki objenin bir Path olduğunu, çizgisinin (Stroke) Siyah renkte ve kalınlığının 6 pt olduğunu görülmektedir. Dolgu 'Fill've Transparanlık 'Opacity'özellikleri sıralanmıştır.

Illustrator CS4 ile birlikte gelen sol kolon üzerindeki göz simgeleri kullanılarak, öğelerin görünümleri geçici olarak gösterilip gizlenebilir.Çizgilerin renk ve çizgi kalınlık gibi özellikleri direkt görünüm paneli kullanılarak değiştirilebilir. Görünüm panelindeki renk kutucuğuna tıklanıldığında direkt 'Swatch'paneli açılacaktır.Renk kutucuğuna 'Shift'tuşu ile birlikte tıklandığında 'Swatch'paneli yerine 'Color'paneline bağlanacaktır.

'Stroke'yazısının üzerine tıklandığında Stroke Paneli açılır. Buradan direkt seçili çizgi öğesinin özelliklerine müdahale edilebilir.Çizgi kalınlığı da Illustrator CS4 ile birlikte görünüm panelinden değiştirilebilir.Görüldüğü gibi seçerek boyut değiştirebilineceği gibi değer kutucuğuna rakam girilerekte değer belirlenebilir. Görünüm panelinde sıralama çok önemlidir. Sıralama yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. En üstteki nesne ekranda en önce görünendir.Görüldüğü gibi objede 10 pt değerinde siyah ve inside olarak ayarlanmış bir çizgi bulunmaktadır. Fakat ekranda gözükmemektedir bunun sebebi dolgunun sıralamada üste olmasıdır. Çizgi dolgunun altında kalmıştır.

Görünüm paneli kullanarak tek bir objeye birden çok dolgu ve çizgi eklenebilir. Görünüm panel menüsünden veya panelin sol alt köşesinden çizgi ve dolgu eklenebilir.Görüldüğü gibi tek bir objeye birden çok çizgi eklenebilir. Resim deki objede farklı renkte ve kalınlıkta üç farklı çizgi bulunmaktadır.

Birden fazlada dolguda eklenebilmektedir.Resimde görüldüğü gibi üst üste üç adet dolgu bulunmaktadır. Görünüm olarak sadece en üste ki dolgu görünmektedir.

Görünüm paneli kullanılarak objelerin dolgu ve çizgilerine ayrı ayrı efekt verilebilir. Resimde ki örnekte altta kalan dolgular görülmemektedir. Herhangi bir dolgu seçili hale getirilerek efekt uygulanabilir. Uygulanan efektle dolgunun görünmesi sağlanabilir. Illustrator CS4 sürümü ile birlikte Effect menüsü Görünüm paneline de eklenmiştir 'fx'.Pattern verilmiş dolguyu seçili hale getirip Effect > Distort & Transform > Transform efektti uygulanmıştır. Pattern dolguya % 150 yatayda genişletme(Horizontal Scale) verilmiştir.Resimde dolgu paneline bakıldığında verilmiş olan Transform özelliğini görülebilir. Görülen Transform özelliğine çift tıklanıldığında açılan Transform penceresinden özellikleri değiştirilebilir.Görünüm paneli kullanılarak çizgi ve dolgulara ayrı ayrı transparanlık değeri verilebilir.Resim incelendiğinde en üst sırada bulunan gradient verilmiş dolguya transparanlık verilmiştir. En alt sırada bulunan mavi renkli dolguya Transform efekti verilmiştir. Eklenen özellikler sol kolondaki göz ikonları açılıp kapatılarak, efektler eklenip çıkarılabilir.

İlk bakıldığında birkaç obje kullanılmış gibi olsada bu çalışma sadece tekbir objeden oluşmaktadır. Windows için (CTRL + Y) Mac için (Command + Y) komutuyla Outline önizlemeye alarak obje görülebilir.Görünüm panelinden extra dolgu ve çizgi eklemeyi sadece şekillere değil gruplanmış objelere veya textlerede eklenebilir.Resimde gruplanmış bir obje görülmektedir. Bu gruplu objeye dolgu ve çizgi eklendiğinde yine görünüm panelinden görülüp müdahale edilebilir.Resime bakıldığında gruplanmış objeye dolgu ve çizgi eklenmiştir. Dolgu üste alınmıştır. Grubu oluşturan objeler olduğu gibi korunmaktadır. Böyle bir çalışmada gruplu objelerin tüm avantajları kullanılabilir. Grubu oluşturan objeler istenilen şekilde hareket ettirilebilinir.Text'lerede text özellikleri bozulmadan çizgiler ve dolgular eklenebilir.Resim incelendiğinde text özellikleri bozulmadan text'te farklı renk ve boyutlarda çizgi eklenmiştir. İki farklı renkte dolgu eklenmiştir. Dolgulardan en alt zeminde yer alana transform efektti uygulanmıştır. Böylece drop shadow gibi bir etki verilmiştir.

Görünüm panelini kullanarak tek bir obje üzerine bir çok efekt verilebilir. Sadece elips aracı kullanılarak çizilen obje görünüm paneli kullanılarak hazırlanmıştır.Görünüm panelinin diğer özellikleri incelenecek olursa;

Clear Appearance: Bu özellik görününün tüm niteliklerini kaldırır. Dolgu ve çizgiyi tamamen kaldırır.
Duplicate Selected Item: Seçili öğeyi kopyalar.
Delete Selected Item: Seçili öğeyi siler.

Görünüm Panel Menüsü incelenecek olursa;Add New Fill: Yeni bir dolgu öğesi eklemek için kullanılır.
Add New Stroke: Yeni bir çizgi öğesi eklemek için kullanılır.
Duplicate Item: Seçili öğeyi kopyalar.
Remove Item: Seçili öğeyi kaldırır.
Clear Appearance: Dolgu ve çizgiyi tamamen kaldırır.
Reduce to Basic Appearance: Görünümü Default ayarlara getirir. Dolgu öğesi beyaz, çizgi öğesi siyah olur.
New Art Has Basic Appearance: Bu özellik işaretli ise hazırlanan görünüm özellikleri yeni çizilen objeye uygulanmaz. İşaretliyse her yeni çizilen objeye yeni görünüm özellikleri uygulanır.
Hide Thumbnail: Görünüm panelindeki Thumbnail gizlenir.
Redefine Graphic Style: Görünüm panelinde hazırlanan özellikler seçili grafik stiline aktarılır.
Show All Hidden Attributes: Gizlenen tüm öğeler veya nitelikler görünür hale gelir.

Grafik Stil (Grafic Style) Paneli

Görünüm panelinde bazı görünümleri oluşturmak bazen çok fazla zaman alabilir. Bu hazırlanan görünüm kullandıktan sonra başka bir çalışmalar hazırlamak istendiğinde hazırlanan görünümü kaldırmak gerekir.

İşte tam bu noktada grafik stil paneli devreye girer. Çünkü var olan görünüm daha sonra kullanılmak istenebilir veya başka bir objeye uygulanmak istenebilir.

Hazırlanan görünüm grafik stil panelinde saklanır. Yapılması gereken Görünüm panelindeki thumbnail'i grafik stil panelinin içerisine sürükleyip bırakmak yeterli olacaktır.Bundan sonra artık Grafik Stili olarak kaydolmuştur. Tüm objelere uygulanabilir.Yeni çizilen objeler seçili hale getirilip sadece Grafik Stil paneline yeni eklenen stile tıklamak yeterli olacaktır. Stil tüm objelere uygulanacaktır.

Grafik Stil panelinin özellikleri sadece stil saklamakla sınırlı değildir. Saklanmış bir stil üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında, objeler seçili olmasa dahi stile bağlı tüm objeler etkilenecektir.Resimde görünüm panelinden sadece stilin en üstteki dolgusunun rengi değiştirilmiştir. Sonra hepsine birden uygulamak ve stili güncellemek için görünüm panel menüsünden 'Redefine Grafic Style'seçeneği kullanılmıştır. Güncellenen stile bağlı tüm objelerin dolgu rengi değişmiştir.

Illustrator CS4 sürümüyle birlikte yeni gelen bir özellik uygulanacak stili uygulamadan önce görülebilmesini sağlıyor. Yapılması gereken stil uygulanacak obje seçilerek , grafik stil menüsünden uygulanacak stile Windows için sağ klik Mac için (Ktrl + sağ klik) yapmak yeterli olacaktır.Grafik Stil (Graphic Style) Panelini inceleyecek olursak;New Graphic Style: Yeni bir grafik stil tanımlamak için kullanılır. Görünüm panelinde mevcut olan görünüm bu seçenek ile grafik stil olarak atanır.
Duplicate Graphic Style: Seçili olan grafik stilin kopyalanması için kullanılır.
Merge Graphic Style: Seçili olan grafik stillerin birleştirilerek yeni bir stil olarak atanır.
Delete Graphic Style: Seçili olan grafik stil silinir.
Break Link to Graphic Style: Seçili olan objenin grafik stil bağlantısı koparılır. Bu özellik çalışma içerisinde grafik stil özellikleri değiştirilirken çalışmada değişmesi istenmeyen objelere uygulanır.
Select All Unused: Çalışma içerisinde kullanılmamış stillleri seçer.
Use Square for Preview: Grafik stil panelindeki ön izlemeleri kare obje şeklinde gösterir.Use Text for Preview: Grafik stil panelindeki ön izlemeleri text şeklinde gösterir.Thumbnail, Small List View, Large List View: Grafik stil panelinde sıralanan stillerin görünümlerini organize eder.
Override Character Color: Bu seçenek işaretli olduğunda Text'lere uygulanacak grafik stillerinde bir dolgu içeriyorsa o dolgu uygulanan Text'in dolgusunun üzerine yazılır. Seçenek işaretli değilse uygulanacak grafik stilinde dolgu olsa bile Text'in dolgu rengi korunur.
Graphic Style Options: Grafik stilinin adının değiştirilmesi için kullanılır.
Open Graphic Style Library: Herhangi bir grafik stil kütüphanesi açmak için kullanılır.
Save Graphic Style Library: Stilleri kaydetmek için kullanılır. O anda grafik stil panelinde mevcut olan tüm stiller kaydedilir.

Görünüm panelinin ve Grafik Stil panelinin ne kadar kullanışlı ve gerekli paneller olduğunu açıklamaya çalıştım. Illustrator CS4 ile birlikte gelen hazır grafik stillerini incelemenizi ve kullanmanızı öneririm. Bunun yanında internet üzerinde binlerle grafik stil kütüphanesi bularak bunları Illustrator'ınıza ekleyip kullanabilirsiniz.

Teşekkürler.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

kesme işlemini nasıl yapıcaz? Mesela 2 yuvarlağı üst üste koyuyoruz üstteki kadar alttan götürsün. Böle bir şeyi?
• 9 yıl önce
teşekkürler. AI'de overprint verilmiş objeleri nasıl görebiliriz?

Yukarı Git