HTML'de Çok Sık Kullanılan Terimler

Bu derste Html'de kullanılan terimler ve açıklamalarını görelim.

Bu derste Html'de kullanılan terimler ve açıklamalarını görelim. Her zaman kullanılan ve her zaman karşımıza çıkan bu terimlerin anlamlarını bilmek bizlere ciddi bir mesafe katettirecektir.

[*] Anchor: Sayfada bulunan metin, resim gibi objelerin bağlantıya dönüştürülmesi için kullanılır.

[*] Abbr; Abbrevaited form www, http vs, etc, vb gibi kısaltmalar için kullanılır. Bu şekilde etiketlenen kelimenin üzerine geliniğinde, kodda tanımlanan uzun hali balon içinde görünecektir.

[*] Acronym: tdk, www, ptt gibi kısaltmalar için kullanılır. Üstteki tanıma eşdeğerdir.

[*] Address; information on author: İçerik sahibinin iletişim bilgilerini vermek için kullanılır. Örneğin yayınlanan bir makalenin yazarı bu etiketin içerisinde verilebilir.

[*] Applet, java applet: Bir html sayfaya java uygulaması eklemek için kullanılır.

[*] Area; client side image map area: Sayfada bulunan bir resimin üzerinde belirli bir alanın tanımlanması için kullanılır.

[*] B; bold text style: Metin içerisindeki bir bölümün kalın karakterleriyle yazılmasını sağlar.

[*] Base; document base URI: head etiketleri arasında kullanılır ve bulunduğu sayfadaki adreslerin "varsayılan başlangıcını" tanımlar.

[*] Basefont; base font size: Bulunduğu sayfada kullanılacak varsayılan yazı tipini tanımlar.

[*] Blockquote; long quotation: Başka bir yerden yapılan uzun bir alıntıyı belirtmek üzere kullanılır.

[*] Body; document body: Bir html sayfada ziyaretçi tarayıcı tarafından görüntülenecek metin ve resimler gibi içeriğin tümünün başlangıç ve bitiş yerlerini tanımlar.

[*] BR; forced line break: Metin, resim ve animasyon gibi objeler sayfada görüntülenirken bir alt satıra geçilerek devam edilmesini sağlar.

[*] Button; push button: Sayfada kullanıcılar tarafından basılabilecek bir düğmenin oluşturulmasını sağlar.

[*] : Normal yazı tipine göre daha büyük gösterilmesi gereken metni içerir. Hâlâ kullanılmaktadır, ancak HTML 4.0 tanımında daha iyi bir alternatif olarak "Style Sheet" kullanımı önerilmektedi.

[*] Caption; table caption: Bir tablonun başlığını tanımlamak için kullanılır ve html sayfalarda her bir tablo için sadece bade başlık tanımlanabilir.

[*] Center; shorthand for DIV align = center: Sayfadaki objelerin kullanılan alanın tam ortasına hizalanmasını sağlar bir anlamda div align = center ifadesinin kısa yoludur.

[*] Cite; citation: Makalelerde anılan isimlerin metinden ayrılması için kullanılır.

[*] Code; computer code fragment: Makalelerde geçen bilgisayar kodlarının diğer metinlerden ayrılmasını sağlamak üzere "sabit genişlikli" bir yazı tipiyle görüntülenmesini sağlar.

[*] Col; table column: Tablolardaki kolonların özelliklerinin tanımlanması için kullanılır.

[*] Colgroup; table column group: Tablolarda kolon gruplarının tanımmlanmasını sağlar.

[*] DD; Definition Descrition: Yazılan ifadenin "bir terimin tanımı" olduğunu belirtmeye yarayan etikettir.

[*] DFN; instance definition: Yazılarda geçentanımları diğer metinlerden farklı göstermek için kullanılır.

[*] Del; Deleted Text: Bir yazıdaki düzeltmeleri göstermek üzere, metinden silinmiş kısımlar bu etiketle üstü çizili hale getirilir.

[*] DIR; Directory List: Bir dizinin içeriğini madde imleriyle göstermeye yarar. Kullanım şekli

  etiketi ile aynıdır.

  [*] Div; Generic Language / Style Container: Bir belgenin belirli bir kısmını tanımlamak için kullanılır. Tabloların olmadığı tasarımlarda içerik DIV' ler kullanılarak biçimlendirilir.

  [*] DL; Definition List: HTML sayfalarda kolayca tanım listesi oluşturmak için kullanılır. Kullanım şekli
   etiketi ile benzerlik taşır.

   [*] DT; Definition Term: Tanım listesindeki terimlerden her birinin başlanğıcını belirtir.

   [*] >: Bir dokümanın ilk satırı olarak görülür ve kullanılan HTML versiyonunu belirtir.

   [*] EM; Emphasis: Metinde istenen kısmın yatık görünmesini sağlar.

   [*] Fieldset; Form Control Group: İçeriği objelerin etrafına bir kutu çizer. Bir sayfadaki içeriğin bir kısmı bu etiketlerle görsel olarak gruplanabilir.

   [*] Font; Local Change to Font: HTML belgelerinde geçen metinlerin yazı tipi özelliklerini tanımlamakta kullanılır.

   [*] FORM; interactive Form: Kullanıcıların giriş yapabileceği formlar yaratmak için kullanılır.

   [*] Frame; Subwindow: Html sayfaların içinde, istenen yerde bulunan ve gerektiğinde başka bir HTML belgesini görüntüleyen bir alt pencere oluşturmak için kullanılır.

   [*] FrameSet; Window Subdivision: Bir HTML belgesinde kullanılacak alt pencerelerin (Frame'lerin) organize edilmesini ve niteliklerinin tanımlanmasını sağlar.

   [*] HEAD; Documen head: ve etiketleri arasında belgenin kullanıcıya görüntülenmeyen, HTML belgesinin çeşitli özelliklerini tanımlayan bilgiler bulunur. HEAD bölümün içinde , , ,
 • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Teşekkürler::kirp:

Yukarı Git