Gridview ile dikeysel data gösterimi

Klasik olarak yataysal bir yapıya sahip olan Gridview'in dikeysel biçimde nasıl gösterebileceğimize göz atacağız.

Klasik olarak yataysal bir yapıya sahip olan Gridview'in dikeysel biçimde nasıl gösterebileceğimize göz atacağız.

Öncelikle "VerticalData.aspx" adında C# dilini kullanarak bir web safası oluşturuyoruz.

VerticalData.aspx dosyamızın içeriği:


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="VerticalData.aspx.cs" Inherits="VerticalData" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

   <title>Untitled Page</title>

</head>

<body>

   <form id="form1" runat="server">

       <div>

           <asp:GridView ID="GridView1" runat="Server">

           </asp:GridView>

       </div>

   </form>

</body>

</html>VerticalData.aspx.cs dosyamızın içeriği:

using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Web.UI.HtmlControls;public partial class VerticalData : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

        if (!IsPostBack)

        {

            GridView1.DataSource = GoDoReShape(_sampleData);

            GridView1.DataBind();

        }    }

    public DataTable _sampleData

    {

        get

        {

            DataTable dt = (DataTable)Session["DataTable"];

            if (dt == null)

            {

                dt = new DataTable();

                dt.Columns.Add(new DataColumn("ID", typeof(string)));

                dt.Columns.Add(new DataColumn("Item", typeof(string)));

                dt.Columns.Add(new DataColumn("Price", typeof(string)));                dt.Rows.Add(new object[] { "1", "Product1", "12.43", });

                dt.Rows.Add(new object[] { "2", "Product2", "11.43", });

                dt.Rows.Add(new object[] { "3", "Product3", "13.43", });

                Session["DataTable"] = dt;

            }

            return dt;

        }

        set

        {

            Session["DataTable"] = value;

        }

    }

    public DataTable GoDoReShape(DataTable dt)

    {

        DataTable NewDt = new DataTable();

        //"ColumnName" ve "Value" adında iki Column oluşturuyoruz.

        //ColumnName -> Bütün ColumnNames görünümleri.

        //Value -> ColumnData görünümleri.

        NewDt.Columns.Add("ColumnName");

        NewDt.Columns.Add("Value");

        foreach (DataRow dr in dt.Rows)

        {

            foreach (System.Data.DataColumn dcol in dt.Columns)

            {

                //Array tanımlanması

                string[] MyArray ={ dcol.ColumnName.ToString(), dr[dcol.ColumnName.ToString()].ToString() };

                NewDt.Rows.Add(MyArray);

            }

        }

        return NewDt;

    }

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git