E-mail Validatör

Kullanıcı tarafından alınan E-mail Adresinin gerçekten standart e-mail adresi formatına uygun olup olmadığını denetlemek için kullanabileceğimiz yöntemler.

Kullanıcı tarafından alınan E-mail Adresinin gerçekten standart e-mail adresi formatına uygun olup olmadığını denetlemek için kullanabileceğimiz yöntemler.

1.Yöntem


public bool EmailValidate(string mailAdresi)

    {

        bool valid;

        String ZipRegex = @"^[a-z0-9_+-]+(.[a-z0-9_+-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*.([a-z]{2,4})$";

        if (Regex.IsMatch(mailAdresi, ZipRegex))

        {

            valid = true;

        }

        else

        {

            valid = false;

        }

        return valid;

    }2.Yöntem
.Net'in Validasyon kontrollerinden olan RegularExpressionValidator'den de yararlanabilirsiniz. Aslında yukarıda yazdığımız C# metodunun kontrol haline getirilmiş şekli.


<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" 

        ErrorMessage="Mail Formatı Geçerli Değil" 

        ControlToValidate="kontrolEdicekTextBoxID" 

        ValidationExpression="w+([-+.']w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git