Dosyaya veri girme, dosyadan veri okutma ve istenen veriyi sildirme

Bu derste dosyaya veri girme, dosyadan veri okutma ve istenen veriyi sildirme gibi muhtelif dosya işlemlerini ele alacağız.

Bu derste dosyaya veri girme, dosyadan veri okutma ve istenen veriyi sildirme gibi muhtelif dosya işlemlerini ele alacağız.


program dosyadan_veri_silme;

{$APPTYPE CONSOLE}

const kayitsayisi=20;type

 tamsayilardosyasi=file of integer; var

  dosd:tamsayilardosyasi;

  i:1..kayitsayisi;

  kayitno:integer;//  silinecek kaydın numarası.

  sonkayitno:integer;

  kayit:integer;   begin   // Dosyaya Yazdırma;

   assignfile(dosd,'tamsayi.pas');

   rewrite(dosd);

   for i:=1 to kayitsayisi do

     write(dosd,i);

     closefile(dosd);

     writeln;

       writeln('Dosyaya yazma islemi tamamlandi.');

       write('Devam etmek icin bir tusa basin.');

       readln;

       //Dosyadan kayit silme:       assignfile(dosd,'tamsayi.pas');

       reset(dosd);

       {$I-}

        if ioresult <> 0 then

          begin

            write('Dosya Bulunamadi.');

            readln;

            halt

          end;

        {$I+}

           writeln;

           write('Silinecek kaydin numarasini giriniz.');

           readln(kayitno);

           writeln(kayitno+1,'inci kayit silinecek.');

           writeln;

              writeln('silinen kayit=',kayitno+1);

              sonkayitno:=filesize(dosd)-1;

              for i:=kayitno+1 to sonkayitno do

         begin

           seek(dosd,i);// i numaralı kayıda konumlan.

           read(dosd,kayit);//i  kaydı oku.

           seek(dosd,i-1);// i denumaralın önceki konuma yerleş.

           write(dosd,kayit);// i den önceki konuma, kayit i yaz.

         end;        truncate(dosd); //bulunan kayda dosya sonu isareti koy.

        closefile(dosd);

           //yeni kaydi dosyadan okutup ekrana yazdirma      assignfile(dosd,'tamsayi.pas');

      reset(dosd);

      {$I-}

       if ioresult <>0 then

         begin

         write('Dosya Bulunamadi.');

         readln;

         halt

       end;

       {$I+}

        while not eof(dosd) do

         begin

         read(dosd,kayit);

         writeln('kayit=',kayit);

        end;

        closefile(dosd);

        write('Liste Sonu!..');

        readln;  end.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git