Dizilerde Tek-Çift

Kullanıcı tarafından girilen değerlerin tek çift olarak gösterilmesi ve toplanması..

Kullanıcı tarafından girilen değerlerin tek çift olarak gösterilmesi ve toplanması..


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;namespace WindowsFormsApplication1

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        int[] dizielemani = new int[10];//global değişken

        int x = 0;//global değişken

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }        private void fontDialog1_Apply(object sender, EventArgs e)

        {        }        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            int y, text;

            textBox2.Enabled = false;//görünürlük kapalı yaptım.

            button2.Enabled = false;

            button3.Enabled = false;

            text = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

            dizielemani[x] = text;

            x++;

            y = x + 1;

            label1.Text = y.ToString();

            textBox1.Text = "";

            textBox1.Focus();

            if (x == 10)

            {

                textBox1.Enabled = false;

                button1.Enabled = false;

                textBox2.Enabled = true;

                button2.Enabled = true;

                button3.Enabled = true;

            }

        }        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            label3.Text = "";

            for (x = 0; x < dizielemani.Length; x++)

            {label3.Text = label3.Text + dizielemani[x] + "n";}//elemanları göstersin.

            

        }        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

           

            int top=0, a;

            a = Convert.ToInt32(textBox2.Text);

            for (int i = 0; i < a; i++) {

                top = top + dizielemani;//elemanları toplasın.

                label6.Text = top.ToString();

            }        }

    }

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git