Dizilerde Küçük-Büyük Sıralama

Kullanıcı tarafından girilen değerlerin gösterimi, küçükten büyüğe ve büyükten küçüğe sıralanması.

Kullanıcı tarafından girilen değerlerin gösterimi, küçükten büyüğe ve büyükten küçüğe sıralanması.


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;namespace WindowsFormsApplication1

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        int[] sayi = new int[5];

        int a=0;

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)

        {        }        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            button2.Enabled = false;

            button3.Enabled = false;

            button4.Enabled = false;

            

        }        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            int y=1;

            sayi[a] = Int32.Parse(textBox1.Text);

            a++;

            y = a + 1;

            label1.Text = y+". Dizi Elemanını Giriniz".ToString();

            textBox1.Text = "";

            textBox1.Focus();

            if (a == sayi.Length)

            {

                button3.Enabled = true;

                button4.Enabled = true;

                button2.Enabled = true;

                button1.Enabled = false;

                textBox1.Enabled = false;

            }

        }        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            label2.Text = "";

            for (a = 0; a < sayi.Length; a++) label2.Text = label2.Text + "n" + sayi[a];

        }        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            int eb=0;

            label3.Text = "";

            for (a = 0; a < sayi.Length; a++)

            {  

                for (int j = a + 1; j < sayi.Length; j++)

                {                    if (sayi[a] > sayi[j])

                    {

                        eb = sayi[a];

                        sayi[a] = sayi[j];

                        sayi[j] = eb;

                    }

                }

                label3.Text = label3.Text + "n" + sayi[a];

            }

            

        }        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            int eb = 0;

            label4.Text = "";

            for (a = 0; a < sayi.Length; a++)

            {

                for (int j = a + 1; j < sayi.Length; j++)

                {                    if (sayi[a] < sayi[j])

                    {

                        eb = sayi[a];

                        sayi[a] = sayi[j];

                        sayi[j] = eb;

                    }

                }

                label4.Text = label4.Text + "n" + sayi[a];

            }

        }        }

    }

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git