Dizide Maksimum Minimum Bulma Ve Sıralama

Klavyeden girilen 10 adet sayıyı bir dizi değişkene alan daha sonra bu sayıları sırası ile yazdıran, toplamını, minimum ve maksimum değerini, ortalamasını ve ortalamaya en yakın sayıyı bulan, sonra girilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayan programı anlatacağım.

Klavyeden girilen 10 adet sayıyı bir dizi değişkene alan daha sonra bu sayıları sırası ile yazdıran, toplamını, minimum ve maksimum değerini, ortalamasını ve ortalamaya en yakın sayıyı bulan, sonra girilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayan programı anlatacağım.


package sayı;

import java.util.Scanner;public class Sayı {   

    public static void main(String[] args) {

         // klavyeden girilen 10 adet sayı bir dizi değişkene alındı

        // ekrana teker teker yazıldı, toplamı ve ortalaması alındı ve ekrana yazıldı

       Scanner input = new Scanner(System.in);

        int toplam = 0;

        int dizi[] = new int[10];

        for(int i=0; i<dizi.length; i++)

        {

            System.out.println((i+1) + "." + "Sayıyı Giriniz." );

            dizi = input.nextInt();

            

            

            toplam += dizi;

        }

        System.out.println("n Toplam:" + toplam);

        System.out.println("Ortalama:" + (toplam/10));

         

        // Dizinin en küçük ve en büyük elemanlarını bulduk

        int max = dizi[0];

        int min = dizi[0];

         

        for(int i=0; i<dizi.length; i++)

        {

            if(max < dizi)

            {

                max = dizi;

            }

             

            if(min > dizi)

            {

                min = dizi;

            }

        }

        System.out.println("En büyük sayı: " + max);

        System.out.println("En küçük sayı: " + min);

         

        // ortalamaya en yakın sayıyı bulduk

         int fark = Math.abs((toplam/10) - dizi[0]); 

         int yedek = 0; 

         int enyakinsayi = 0; 

         for (int i = 0; i < dizi.length; i++) 

         { 

             yedek = Math.abs((toplam/10) - dizi); 

             if (yedek < fark) 

             { 

               fark = yedek; 

               enyakinsayi = dizi

             } 

         } 

         System.out.println("Ortalamaya en yakın sayı: " + enyakinsayi);

          

         // Dizideki sayıların sıralaması yapıldı

         int takas=0;

         for(int i=0; i<dizi.length;i++)

         {

             for(int k=0; k<dizi.length;k++)

             {

                 if(dizi[k]<dizi)

                 {

                     takas  = dizi;

                     dizi= dizi[k];

                     dizi[k]=takas;

                 }

             } 

         }

          

         System.out.println("Sayıların sıralaması:");

          

         for(int iizi)

         {

             System.out.print(i+" ");    

         }

    }

    }ÇIKTISI:

1.Sayıyı Giriniz: 5
2.Sayıyı Giriniz: 7
3.Sayıyı Giriniz: 1
4.Sayıyı Giriniz: 7
5.Sayıyı Giriniz: 8
6.Sayıyı Giriniz: 9
7.Sayıyı Giriniz: 78
8.Sayıyı Giriniz: 45
9.Sayıyı Giriniz: 78
10.Sayıyı Giriniz: 98

Toplam:336
Ortalama:33

En büyük sayı: 98
En küçük sayı: 1

Ortalamaya en yakın sayı: 45

Sayıların sıralaması:
98 78 78 45 9 8 7 7 5 1
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git