Codeigniter – MVC Mantığını Anlamak

Codeigniter – MVC Mantığını Anlamak

Codeigniter başlangıç dersi. MVC mantığını kavramak üzerine bir ders.

MVC Nedir?

MVC (Model-View-Controller) yazılım geliştirmede kullandığımız bir “mimari desen”dir. Programlama tekniği de diyebiliriz. Yüklü miktarda veri içeren karmaşık uygulamalarda, verilerin ve kullanıcı arayüzünün ayrıştırılması için kullanılır. Bu şekilde veriler ve kullanıcı arayüzü birbirini etkliemeden düzenlenebilir, sade ve anlaşılır kod yapısına sahip projeler geliştirilir.

Model; geliştirilen uygulamada kullanılan/kullanılacak verilerin tutulduğu kısım. (Veritabanı işlemleri, validate işlemleri vs.)

View; front-end kısmı. Kullanıcıların göreceği sayfaları bu kısımda hazırlarız.

Controller; yardımcı ve gerekli kodların bulunduğu kısım. Ayrıca Model ve View arasındaki bağlantıyı sağlarız.

Neden Kullanmalısınız

Zamandan kazandırır.

Yeniden kullanılabilirlik (Aynı fonksiyonları, veritabanlarını vs. tek çatı altında başka projelerde kullanabilme).

Karmaşık sistemler ile daha kolay baş edebilmenizi sağlar.

Proje geliştirme sürecinizi hızlandırır.

Yüksek performans sağlar.

Codeigniter’de MVC Kullanımı

MVC mantığının temelini kavradığınızı düşünerek, codeigniter ile kullanımına değineceğim. Sonraki derslerde kullanımlarını daha detaylı olarak göreceğiz. Bu sadece, olayı daha iyi anlamanız için başlangıç.

Model dosyamızın adı “kullanici_model.php” olsun.

Controller dosyamızın adı “anasayfa.php” olsun.

View dosyamızın adı “anasayfa_view.php” olsun.

Model dosyamızın içinde 

uye_bilgileri($id, $bilgi);
 isminde bir metodumuz olduğunu varsayıyorum. Bu metod da veritabanından gelen üye verilerini tutacağız. Controller dosyamızın bütün metodlarında, bu modelimizin metodunu kullanabilmek için controller sınıfı başlatıldığında( __constructor() ) modelimizi sayfaya dahil etmemiz gerekiyor.

$this->load->model('kullanici_model','kullanici_model',true); //Modeli sayfaya dahil ettik 

Artık controller sınıfında, model içerisinde oluşturduğumuz “uye_bilgileri()” metodu sayesinde istediğimiz üyelerin verilerine ulaşabiliriz.

$this->kullanici_model->uye_bilgileri(2, 'ad');

Son olarak front-end(kullanıcı arayüzü) kısmınıda sınıfa dahil ediyoruz.

$this->load->view('anasayfa_view'); //View dosyasını yüklüyoruz.

Sonuç

Normal kodlamayı bir yemeğe benzetseydik, spagetti doğru bir benzetme olurdu sanırım. Spagetti kodlamada bütün işlemler iç içeyken. MVC kodlamada yukarıda da bahsettiğim gibi daha düzenlidir.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git