C#'ta Tasarım Kalıpları

Bu dersimizde tasarım kalıpları üzerinde duracağız. -

Design Pattern: Türkçe'ye çevrilmiş anlamı Tasarım deseni | örüntüsü | şablonu şeklinde, farklı kaynaklarda kullanılmaktadır.

Yazılım geliştirme sürecinde düşüncelerimizi koda dönüştürmeden önce yazılım mimarisini nasıl tasarlayacağımızı kurgularız. OOP ile kurduğumuz bu soyut dünyada yazdığımız kodları bir kalıba sokacak, standartlaştıracak bir kavram arayışı içerisine gireriz.

Tasarım desenleri çok sık karşılaşılan birbirine benzer yada aynı problemleri çözmek için geliştirilmiş, çözümü konusunda doğruluğu sabitlenmiş en basit en efektif çözüm yolları sunar.

Problem ve çözümü, mimari yapının tasarımı sırasında ortaya çıkan tasarımsal sorunlar olarak algılanmalı algoritmalar ile karıştırılmamalıdır.

Tasarım desenleri sayesinde mimari herkesce bilinen ortak bir yapıya sahip olur. Kod okunabilirliğini ve insanların yapıyı anlamalarını kolaylaştırır. Tasarım desenleri programcıların karşılaştıkları ortak problemler ve bu problemlerin çözümünü temsil eden paylaştıkları ortak deneyimler olarak ifade edilebilir. 1987 yılında OOPSLA konferansı yapılana kadar bu konuda herhangi bir çalışma ortaya çıkmamış. Bu konferans sonrasında bazı makale ve sunumlar yayınlanmıştır.

1994 yılında Erich Gamma, Ralph Johnson, John Vlissides ve Richard Helm tarafından Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software kitabı yayınlanmış ve bu bir başlangıç noktası oluşturmuştur. 3 gurupta 23 tasarım deseni yayınlamışlardır.

Bu 4 kişilik yazar kadrosu (Gang Of Four) Dörtlü Çete/Silahşör olarak anılır. Tasarım Desenleri 3 ana grup altında incelenir.

 1. Creational Patterns: Bir yada daha fazla nesnenin oluşturulması ve yönetilmesi ile ilgili desenler.
 2. Behavioral Patterns: Belirli bir işi yerine getirmek için çeşitli sınıfların nasıl birlikte davranış göstereceğini belirleyen desenler.
 3. Structural Patterns: Nesnelerin birbirleri ile olan ilişkileri temel alınarak tasarlanan desenler.

Tasarım desenleri programlama dilinden bağımsızdır. Yapı aynı fakat programlama dili seçimine göre yazılış şekilleri farklıdır.

Creational Patterns

 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Singleton

Structural Patterns                                                                      

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Flyweight
 • Proxy

Behavioral Patterns                                                                     

 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git