C#'ta Hareketli Top Yapmak

Bu programda from açıldığında timer yardımı ile radiobuutonun hareket ettiğini göreceğiz.

Bu programda from açıldığında timer yardımı ile radiobuutonun hareket ettiğini göreceğiz.

Formumuza 1 timer 1 de radiobuuton ekleyelim.

Kodlar aşağıdaki gibi;


using System;

using System.Drawing;

using System.Collections;

using System.ComponentModel;

using System.Windows.Forms;

using System.Data;namespace HareketliTop

{

    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form

    {

         private System.Windows.Forms.RadioButton radioButton1;

         private System.Windows.Forms.Timer timer1;

         private System.ComponentModel.IContainer components;        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        protected override void Dispose( bool disposing )

        {

            if( disposing )

            {

                if (components != null) 

                {

                    components.Dispose();

                }

            }

            base.Dispose( disposing );

        }

        #region Windows Form Designer generated code

        private void InitializeComponent()

        {

            this.components = new System.ComponentModel.Container();

            this.radioButton1 = new System.Windows.Forms.RadioButton();

            this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);

            this.SuspendLayout();

            this.radioButton1.Location = new System.Drawing.Point(40, 48);

            this.radioButton1.Name = "radioButton1";

            this.radioButton1.Size = new System.Drawing.Size(104, 24);

            this.radioButton1.TabIndex = 0;

            this.radioButton1.Text = "radioButton1";

            this.radioButton1.CheckedChanged += new System.EventHandler(this.radioButton1_CheckedChanged);

            this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick);

            this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);

            this.Controls.Add(this.radioButton1);

            this.Name = "Form1";

            this.Text = "Form1";

            this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);

            this.ResumeLayout(false);

  }

        #endregion

        [STAThread]

        static void Main() 

        {

            Application.Run(new Form1());

        }

  private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)

  {

   radioButton1.Text = "";

   radioButton1.Width = 10;

   timer1.Interval = 50;

   timer1.Enabled = true;

  }

  

  int sx = 5, sy = 5;

  private void timer1_Tick(object sender, System.EventArgs e)

  {

   if (radioButton1.Top <= 0 || radioButton1.Bottom >= this.ClientSize.Height)

    //Formun üstüne veya altına ulaşıldı ise artımı ters çevir

    sy = -sy; //artış yönünü ters çevir

   if (radioButton1.Left <= 0 || radioButton1.Right >= this.ClientSize.Width)

    //Formun soluna veya sağına ulaşıldı ise artımı ters çevir.

    sx = -sx; //artış yönünü ters çevir

   radioButton1.Left += sx;

   radioButton1.Top += sy;

  }

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Çok teşekkürler bende ne zamandan beri bu şekilde form içerisinde serbest nesne hareketi nasıl olur diye düşünüyordum gerçekten çok teşekkür ederim.

Yukarı Git