C#'ta Bağlı Liste ile Koleksiyon Oluşturmak

Bu derste bağlı liste yapısını kullanarak C#'ta array list oluşturmayı öğrenelim.

Bu derste bağlı liste yapısını kullanarak C#'ta array list oluşturmayı öğrenelim.

class dugum
  {
    public int veri;
    public dugum onceki;
    public dugum sonraki;
    public dugum(int veri)
    {
      this.veri = veri;
    }
  }

class ArrayList
  {
    public int kapasite;
    dugum ilk;
    dugum son;
    public ArrayList()
    {
      this.kapasite = 0;
      this.ilk = null;
      this.son = null;
    }     //1.Kurucu metot
    public ArrayList(int boyut)
    {
      this.kapasite = boyut;
      this.ilk = null;
      this.son = null;
    } //2.Kurucu metot
    public void Add(int veri)
    {
      if (kapasite == Count())
      {
        kapasite = kapasite * 2;
      }
      dugum bilgi = new dugum(veri);
      if (ilk == null)
      {
        ilk = bilgi;
        son = bilgi;
        son.sonraki = null;
      }
      else
      {
        bilgi.onceki = son;
        son.sonraki = bilgi;
        son = bilgi;
        son.sonraki = null;
      }
    }
    public void Listele()
    {
      dugum gecici = ilk;
      if (gecici == null)
      {
        Console.WriteLine("ArrayList Boş...");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("---------------------------------------------------------------");
        Console.WriteLine("ArrayListin İçeriği");
        while (gecici != null)
        {
          Console.WriteLine(gecici.veri);
          gecici = gecici.sonraki;
        }
        Console.WriteLine("---------------------------------------------------------------");
      }
    }
    public void Remove(int veri)
    {
      dugum gecici = ilk;
      if (gecici == null)
      {
        Console.WriteLine("Liste bos");
      }
      else
      {
        while (gecici != null)
        {
          if (gecici.veri == veri)
          { break; }
          gecici = gecici.sonraki;
        }
        if (gecici == null)
        {
          Console.WriteLine("Silinecek eleman listede yok");
        }
        else
        {
          if (gecici == ilk)
          {
            if (ilk == son)
            {
              ilk = null;
              son = null;
            }
            else
            {
              ilk = ilk.sonraki;
              ilk.onceki = null;
            }
          }
          else if (gecici == son)
          {
            son = son.onceki;
            son.sonraki = null;
          }
          else
          {
            gecici.onceki.sonraki = gecici.sonraki;
            gecici.sonraki.onceki = gecici.onceki;

          }
        }
      }
    }
    public void RemoveAt(int sira)
    {
      dugum gecici = ilk;
      int a = Count();
      if (a <= sira)
      {

        Console.WriteLine("Listede " + a + " tane eleman var lütfen bu rakami geçmeyiniz !");
      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < sira; i++)
        {
          gecici = gecici.sonraki;
        }
        if (gecici == ilk)
        {
          if (ilk == son)
          {
            ilk = null;
            son = null;
          }
          else
          {
            ilk = ilk.sonraki;
            ilk.onceki = null;
          }
        }
        else if (gecici == son)
        {
          son = son.onceki;
          son.sonraki = null;
        }
        else
        {
          gecici.onceki.sonraki = gecici.sonraki;
          gecici.sonraki.onceki = gecici.onceki;

        }
      }
    }
    public void Clear()
    {
      ilk = null;
      son = null;
    }
    public void indexof(int veri)
    {
      int sayac = 0;
      int durum = 0;
      dugum gecici = ilk;
      while (gecici != null)
      {
        if (gecici.veri == veri)
        {
          durum = 1;
          break;
        }
        sayac++;
        gecici = gecici.sonraki;
      }
      if(durum==1)
      Console.WriteLine("Aradığınız Eleman Listenin " + sayac + ".elemanı olarak bulundu");
      else
        Console.WriteLine("Aradığınız Eleman Listede bulunmamaktadır...");
    }
    public int Count()
    {
      int sayac = 0;
      dugum gecici = ilk;
      while (gecici != null)
      {
        sayac++;
        gecici = gecici.sonraki;
      }
      return sayac;
    }
    public int Capacity()
    {
      return kapasite;
    }
  }

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WindowHeight = 40;
      Console.WriteLine("n--------------------------------1.ArrayList---------------------------------");
      ArrayList liste1 = new ArrayList();
      liste1.Add(10);
      liste1.Add(20);
      liste1.Add(50);
      liste1.Add(40);
      liste1.Add(70);
      liste1.Add(65);
      liste1.Listele();
      Console.WriteLine("Liste 1 in eleman sayisi = " + liste1.Count());
      Console.WriteLine("Liste 1 in kapasitesi = " + liste1.Capacity()); //kapasitesiz oluşturduğumuz için kapasite 0 dır
      liste1.Remove(20);//20 numaralı elemanı listeden siler.
      liste1.Listele();
      liste1.RemoveAt(0); //listenin 0.elemanını yani ilk elemanını siler
      liste1.indexof(40);//arama işlemi
      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
      Console.WriteLine("n--------------------------------2.ArrayList---------------------------------n");
      ArrayList liste2 = new ArrayList(5); //5 boyutlu liste2 arraylisti
      liste2.Listele(); // liste2 boş
      liste2.Add(12);
      liste2.Add(21);
      liste2.Add(23);
      liste2.Add(34);
      liste2.Add(67);
      Console.WriteLine("Liste 2 nin kapasitesi = " + liste2.Capacity()); //kapasite 5
      Console.WriteLine("Liste 2 nin eleman sayisi = "+liste2.Count());
      liste2.Add(63);//kapasite aşıldı
      Console.WriteLine("Liste 2 nin kapasitesi = " + liste2.Capacity()); //kapasiteyi aştığımız için 2 katına 10 a çıktı
      liste2.Listele();
      liste2.Clear(); //liste2 temizlendi
      liste2.Listele();
      Console.ReadKey();
    }
  }

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git