C# OpenFileDialog kullanımı

C# OpenFileDialog kullanımı

Bu dersimizde C# da OpenFileDialog kullanımı öğreneceğiz.

Selamlar arkdaşlar,

Bu dersimizde C# OpenFileDialog kullanımı öğreneceğiz.

Hemen kodlarımıza geçelim.

OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 

Bu kod ile OpenFileDialog tanımlamasını yapıyoruz.

private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  file.ShowDialog(); // openfiledialog ekranını açıyoruz.
} 
private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx";  
  // dosya filtresi için bu kodu kullanıyoruz. Şuan sadece xlsx dosyalarını görecektir.
  file.ShowDialog(); 
} 
private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  // burada gördüğünüz gibi iki adet filtre verdik.
  file.FilterIndex = 2; 
  // bu kod ile varsayılan olarak 2. filtre ile açılacaktır.
  file.ShowDialog(); 
} 
private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  file.InitialDirectory = "C:"; 
  // bu kod ile her zaman C bölümünü açacaktır. Yani açıldığında C bölümünü gösterecek.
  file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  file.FilterIndex = 2; 
  file.ShowDialog(); 
} 
private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  file.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop); 
  //öncekinden farkı her açıldığında masaüstünü gösterecektir.
  // masaüstünü göstermek istiyorum ama kullanıcı adı farkından olmuyor diye düşünüyorsanız
  file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  file.FilterIndex = 2; 
  file.ShowDialog(); 
} 
private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  //file.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop); 
  file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  file.FilterIndex = 2; 
  file.RestoreDirectory = true;   
  // bu kod ile her açıldığında açılan bir önceki klasörü açacaktır.
  file.ShowDialog(); 
} 
private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  file.FilterIndex = 2; 
  file.RestoreDirectory = true; 
  file.CheckFileExists = false; 
  // bu kod dosya adı kısmına bir isim yazdığınızda dosya var mı yok mu kontrolünü yapar.
  file.ShowDialog(); 
} 
private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  file.FilterIndex = 2; 
  file.RestoreDirectory = true; 
  file.CheckFileExists = false; 
  file.Title = "Excel Dosyası Seçiniz.."; 
  // pencerenin üstünde varsayılan olarak "Aç" yazar bu kod ile başlığı değiştirebiliriz.
  file.ShowDialog(); 
} 
private void buttonDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  //file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  file.FilterIndex = 2; 
  file.RestoreDirectory = true; 
  file.CheckFileExists = false; 
  file.Title = "Excel Dosyası Seçiniz.."; 
  file.ShowDialog(); 
 
  string DosyaYolu = file.FileName; 
  // seçilen dosyanın tüm yolunu verir
  string DosyaAdi = file.SafeFileName; 
  // sçeilen dosyanın adını verir.
} 

Bazı durumlarda dosyanın seçilip seçilmediğini kontrol etmemiz gerekmektedir. Normal şartlarda dosya adı seçilmediğinde geri null değer döner. Çoğu zaman sorun yaşamayız ama bazı durumlarda kontrol etmemiz gerekmektedir. Bu gibi durumlarda;

private void buttonDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  file.FilterIndex = 2; 
  file.RestoreDirectory = true; 
  file.CheckFileExists = false; 
  file.Title = "Excel Dosyası Seçiniz.."; 
 
  if (file.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
  { 
    // dosya seçildi ise
    string DosyaYolu = file.FileName; 
    string DosyaAdi = file.SafeFileName; 
  } 
} 

Genel olarak bu kodlar işimize yarar ama bazen çoklu seçim yapmamız gerekir. Bu gibi durumlarda;

private void buttonDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); 
  //file.Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls"; 
  file.FilterIndex = 2; 
  file.RestoreDirectory = true; 
  file.CheckFileExists = false; 
  file.Title = "Excel Dosyası Seçiniz.."; 
  file.Multiselect = true; 
  // bu kod çoklu seçim yapabilmemizi sağlar.
 
  if (file.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
  { 
    string DosyaYolu = file.FileName; 
    string DosyaAdi = file.SafeFileName; 
  } 
} 

seçilen dosya birden fazla ise dosya yollarını FileNames, dosya adılarını ise SafeFileNames' e string dizi olarak setlemektedir. Bu dizilerdeki bilgileri nasıl alacağımıza gelirsek de;

string[] dosya = fileNames;
for (int i = 0; i < fileNames.Length; i++)
{
   ListViewItem li = new ListViewItem(dosya);
   ListView1.Items.Add(li);
}
label1.Text = dosya.Length.ToString()+" dosya eklendi.";

 

file.Reset();
// openfiledialog ayarlarını sıfırlar

Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar diğer derslerde görüşmek üzere.

Bol Kodlu Günler

http://mustafabukulmez.com/

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git