C# Mouse (Cursor) Koordinatlarını Almak

C# Mouse (Cursor) Koordinatlarını Almak

Bu dersimizde C# Mouse (Cursor) Kordinatlarını Almayı göreceğiz

Selamlar arkadaşlar,

Bu dersimizde C# Mouse (Cursor) Kordinatlarını nasıl alırız ona bakacağız.

Bunun için Windows'un dll'lerini kullanacağız. Bu sebeple ilk olarak projemize 

using System.Runtime.InteropServices;

Namespace' ini ekliyoruz. Daha sonra da,

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    public struct POINT
    {
      public int X;
      public int Y;
      public static implicit operator Point(POINT point)
      {
        //return new Point(point.X - 175, point.Y - 100);        
        return new Point(point.X, point.Y);        
        //Normal şartlarda bir üst satırdaki gibi olması gerekiyor.
        //Verdiğim bu ( - ) değerlerin açıklması aşağıdadır.        
      }
    }   
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern bool GetCursorPos(out POINT lpPoint);
    public static Point GetCursorPosition()
    {
      POINT lpPoint;
      GetCursorPos(out lpPoint);      
      return lpPoint;
    }

kodlarını projemize ekliyoruz.

Yorum satırı olarak da yazdım. Zaten kodlarda da görüyorsunuz -175 ve -100 ifadelerini. Bunun sebebi bir nesneyi run-time da hareket ettirmek için burada oluşan değeri alıp nesnenin location özelliğine atıyorum. Ancak nesneyi hareket ettirdiğimizde de tam bu ( - ) değerler kadar cursor'dan uzakta oluyor. Yani nesne tam olarak cursor'un ucunda durmuyor. Bu nedenle bu şekilde cursor'dan gelen koordinatlara müdahele ederek amacımıza ulaşıyoruz.

Edit: Sonradan farkettim ki ( - ) değer vererek düzeltmek sadece bir ekran için normal çalışıyor. Daha doğrusu bir ekran çözünürlüğüne göre. Çünkü yukarıdaki kod, Farenin ekran üzerindeki koordinatlarını alıyor. Bize Form üzerindeki koordinatları lazım oluyor. Form'u maximize yapsak bile tam olarak işe yaramıyor.

Daha basit bir yöntemi yok mu derseniz de

MessageBox.Show("X: " + Cursor.Position.X + " Y: " + Cursor.Position.Y);

Bu var  

Farenin Form üzerinde bulunduğu koordinatı alma işlemi de

Point CursorPoint = this.PointToClient(Cursor.Position);

Şeklindedir. Ve bu istediğim şeyi vermiş oldu... 

Bu son iki kodu daha sonradan buldum ve dersi güncelledim. Çünkü farklı monitöre geçtiğimde ilk kodlar çalışmadı. :) 

Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar.

Diğer derslerimizde görüşmek üzere.

Bol Kodlu Günler.

http://mustafabukulmez.com/

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git