C# Join String Birleştirme Operatörü

Bu dersimizde string birleştirme operatörlerinden join nesnemizi ele alalım.

Evet arkadaşlar, yavaş yavaş C# dilinde ileri seviyelere doğru gitmeye başladık.

Bu dersimizde string birleştirme operatörlerinden join nesnemizi ele alalım.

Join ilk paratmetrede verilen string değeri ile ikinci parametrede verilen string değerlerini birleştirmek için join'i kullanırız. Buna bir örnek yaparak pekiştirelim..

Örnek:

İki adet stringimize atamış olduğumuz değerler var birincisi


string ayraç;

string dizi;

string join(string ayraç, string[]dizi );PEKİŞTİRME


string[] dizi ={"sanalkurs","bir","eğitim","portalıdır"};

cumle = string.join("" , dizi);  //   cumle = sanalkurs bir eğitim portalıdır;Diğer makalemde görüşmek üzere...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Concat ile de stringler birleştirilebilir.
evet o şekildede yapılabilir

Yukarı Git