C# INI Dosyasına Veri Yazma ve Okuma [Kernel32.DLL]

C# INI Dosyasına Veri Yazma ve Okuma [Kernel32.DLL]

Bu dersimizde C# da INI Dosyasına Veri Yazma ve Okuma işlemlerini öğreneceğiz.

Selamlar arkadaşlar,

Bu dersimizde c# da ini dosyalarına verileri nasıl yazarız nasıl okuruz onu göreceğiz.

Bu işlemi yaparken windows DLL'lerini kullanacağız. İlk olarak projemize

using System.Runtime.InteropServices;

namespace' ini ekliyoruz. Sonrasında ise ini dosyasına veri yazabilmek için

public Form1()
{
   InitializeComponent();
}
 
[DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
static extern bool WritePrivateProfileString(string lpAppName, string lpKeyName, string lpString, string lpFileName);

kodlarını projemize ekliyoruz. INI dosyasına verileri yazmak için aşağıdaki metodu da projemize ekliyoruz.

 bool WriteINI(string SectionName, string KeyName, string StringToWrite, string INIFileName)
    {
      bool Return;
      Return = WritePrivateProfileString(SectionName, KeyName, StringToWrite, INIFileName);
      return Return;
    }

Kullanımı da şu şekilde;

WriteINI("AnaBaşlık", "AltBaşlık", "Değer", "C:System.INI");

Daha iyi anlayabilmeniz için bir görüntüsünü de vereyim.

Gördüğünüz gibi kaydı bu şekilde bu şekilde yapıyor.

Şimdi verilerimizi yazdık sıra geldi okumaya..

İçerisine veri yazdığımız INI dosyasını okuyabilmek için bu kodları projemize yazıyoruz.

[DllImport("kernel32.dll")]
static extern uint GetPrivateProfileString(string lpAppName, string lpKeyName, string lpDefault, StringBuilder lpReturnedString, int nSize, string lpFileName);

Aşağıdaki kodlar ile dosyamızı okuyoruz. Bu verileri okurken de StringBuilder kullanıyoruz.

 private void veriOku()
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder(5000);
      GetPrivateProfileString("AnaBaşlık", "AltBaşlık", "", sb, sb.Capacity, "C:System.INI");
      textbox1.Text = sb.ToString();
      sb.Clear();
    }

Hepsi bu kadar arkadaşlar.

Bu dersimizde bu kadar.

Bol Kodlu Günler.

http://mustafabukulmez.com/

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 1 yıl önce
Merhaba ; Aşağıdaki gibi bir işlem yaptım fakat bir türlü .ini dosyası Yerel disk "C"ye oluşmuyor.Nerede hata yapıyorum acaba ? using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices; namespace WindowsFormsApp2 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)] [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] static extern bool WritePrivateProfileString(string lpAppName, string lpKeyName, string lpString, string lpFileName); bool WriteINI(string SectionName, string KeyName, string StringToWrite, string INIFileName) { bool Return; Return = WritePrivateProfileString(SectionName, KeyName, StringToWrite, INIFileName); return Return; } private void buttonSqlBilgiKaydet_Click(object sender, EventArgs e) { WriteINI("Ayarlar", "Server Name",textBoxServerName.Text, "C:Ayarlar.INI"); MessageBox.Show("Kayıt Eklendi"); } } }

Yukarı Git