C ile Tek Yönlü Bağlantılı Liste Uygulaması

C ile Tek Yönlü Bağlantılı Liste Uygulaması

C ile tek yönlü bağlantılı liste uygulamasının kod halini sizinle paylaşmak istedim.

C ile tek yönlü bağlantılı liste uygulamasının kod halini sizinle paylaşmak istedim.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>

 typedef struct topluluk{
  
  int bilgi;
  char mesaj[100];
  struct topluluk *arka;
    
 }
 
 BLISTE *ilk=NULL, *son=NULL;
 BLISTE *ara(int);
 BLISTE *sil(int);
 BLISTE *okuklavye();
 void ekranayaz(BLISTE *);
 
 int main(){
   
   BLISTE *eklenecek, *ki;
   int bilgi,sonuc;
   char secim;
   while(1){
   puts("nEklemenListelemenAramanSilmenCikisnSeciminiz?");
   secim=getchar();
   switch(secim)
   {
     case 'E':eklenecek=okuklavye();
      if(eklenecek!=NULL)
        ekle(eklenecek);
       else
         puts("Ekleme icin bellek dolun");
         break;
      case 'L':sonuc=listele();
       if(sonuc==-1)
        puts("Bos liste!!!");
        break;
    case'A':puts("Aranan:");
        scanf("%d",&bilgi);
        ki=ara(bilgi);
        if(ki==NULL)
           puts("Arana bulunamadı");
        else
          ekranayaz(ki);
        break;
    case'S': puts("Silinecek:");
         scanf("%d",&bilgi);
         ki=sil(bilgi);
         if(ki!=NULL)
        else  
          puts("silindi");
        break;
    case'ç':
    case'Ç':
    case'c':
    case'C':puts("hoscakal");
        exit(0);
      default:puts("yanlis secimn");
  }
}
}
 int ekle(BLISTE*ki)
 {
   
   if(ilk!=NULL)
   {
     son->arka=ki;
     son=ki;
     son->arka=NULL;
     
     
   }
    else{
      ilk=ki;
      son=ilk;
      ilk->arka=NULL;
    } 
     
     return(0);  
        }    
    
  int listele()
  {
    BLISTE*p;
    p=ilk;
    if(p==NULL)
    return -1;
    while(p)
    {
      ekranayaz(p);
      p=p->arka;
      
    }
    return(0);
 }                 
           
  BLISET*ara(int aranan)
  {
    
    BLISTE*p;
    p=ilk;
    while(p)
    {
      if(p->bilgi==aranan)
       return p;
       p=p->arka;
    }
    return NULL;
         }             
        
  BLISTE *sil(int silinecek)
  {
    BLISTE*p, *bironceki;
    p=ilk;
    bironceki=NULL;
    while(p)
    {
      if(silinecek==p->bilgi)
      break;
      bironceki=p;
      p=p->arka;
    }
    if(p!=NULL)
    {
      if(bironceki==NULL)
      {
        if(ilk==son){
          ilk=NULL;
          son=NULL;
        }
        
        else
         ilk=ilk->arka;
      }
      
      else{
        bironceki->arka=p->arka;
        if(bironceki->arka==NULL)
         son=bironceki;
      }
      free(p);
      return p;
    }
    else
      return NULL;
  }
  
  void ekranayaz(BLISTE * yazilacak)
  {
    printf("bilgi:%d,mesaj:%sn",yazilacak->bilgi,yazilacak->mesaj);
    
  }
  BLISTE *okuklavye()
  {
    BLISTE *okunan;
    okunan=malloc(sizeof(BLISTE));
    if(okunan==NULL)
     return NULL;
     
     puts("bilgi giriiniz:");
     scanf("%d",&(okunan->bilgi));
     puts("mesaj giriniz:");
     scanf("%s",okunan->mesaj);
     return okunan; 
      
}

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git