C ile Booble Sort (Kabarcık Sıralaması)

C ile Booble Sort (Kabarcık Sıralaması)

Sıralama algoritmalarından önemli olan kabarcık sıralaması kodunu sizlerle paylaşmak istedim.

Sıralama algoritmalarından önemli olan kabarcık sıralaması kodunu sizlerle paylaşmak istedim.

#include <stdio.h>
 
#define A_SIZE 10
 
void bubble_sort(int *p, int size);
void print_array(int *p, int size);
 
 
int main(void)
{
  int a[A_SIZE] = {45, 4, 12, 56, 87, -6, 0, 587, -56, 4};
 
  print_array(a, A_SIZE);
  bubble_sort(a, A_SIZE);
  print_array(a, A_SIZE);
  return 0;
}
/**************************************/
void bubble_sort(int *p, int size)
{
  int  i, j, temp, min;
 
  for (i = 0; i < size - 1; i++)
   for (j = 0; j < size - i - 1; j++)
     if (p[j] > p[j + 1]) {
      temp = p[j];
      p[j] = p[j + 1];
      p[j + 1] = temp;
     }
}
/**************************************/
void print_array(int *p, int size)
{
  int i;
 
  for (i = 0; i < size; i++)
   printf("%d ", p);
  putchar('n');
}

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git