C ile Binary Arama Algoritması

C ile Binary Arama Algoritması

Bu derste temel arama algoritmalarından en verimli arama algoritması olan binary arama algoritmasının kodunu vereceğim.

Bu derste temel arama algoritmalarından en verimli arama algoritması olan binary arama algoritmasının kodunu vereceğim.

#include<stdio.h>
int ikiliarama(int D[],int N, int aranan)
{
  int ortadaki,sol=0,sag=N-1;
  while(sol<=sag)
  {
    
    ortadaki=(sol+sag)/2;
    if(aranan==D[ortadaki])
      return ortadaki;
     else if(aranan>D[ortadaki])
      sol=ortadaki+1;
    else
      sag=ortadaki-1;
  }
  return -1;
}
 int main()
 {
 
  int indis,ara,B[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
  puts("aranan sayi:");
  scanf("%d",&ara);
  indis=ikiliarama(B,10,ara);
  if(indis==-1)
    puts("aranan sayi bulunamadi");
  else
    printf("aranan sayi:%d. indisli elemandir!!!n",indis);
    getch();
    system("color ce"); 
 
 
 
 
 }

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git