C ile Bankada Sıra Alma İşlemi (Bağlı Liste ile )

C ile Bankada Sıra Alma İşlemi (Bağlı Liste ile )

Kuyruk yapısı oluşturularak bankadaki müşterilere sıra numarası veren bir program yapalım.

Kuyruk yapısı oluşturularak bankadaki müşterilere sıra numarası veren bir program yapalım.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>   

struct node 
{
   char ad[20],soyad[20];
   int hizmet_yilimiz;
   int oncelik_Numarasi;
  struct node *next;
}*front, *rear, *temp;
  
void enqueue(int oncelik_Numarasi,char *ad,char *soyad,int hizmet_yilimiz)
{  
  struct node* newNode=(struct node*)malloc(sizeof(struct node));
  newNode->oncelik_Numarasi=oncelik_Numarasi;
  
  strcpy(newNode->ad,ad);
   strcpy(newNode->soyad,soyad);
  
  newNode->hizmet_yilimiz=hizmet_yilimiz;
  newNode->next=NULL;
  
  struct node *prevTemp;
  if(front==NULL)
    front=rear=temp=newNode;
    else if(newNode->oncelik_Numarasi>=rear->oncelik_Numarasi)
    {
      rear->next=newNode;
      rear=newNode;
      return;
    }
      else if(newNode->oncelik_Numarasi>temp->oncelik_Numarasi)
    {
      while(1)
      {
        temp=temp->next;
        if(prevTemp->oncelik_Numarasi<newNode->oncelik_Numarasi&&temp->oncelik_Numarasi>newNode->oncelik_Numarasi)
        {
          prevTemp->next=newNode;
          newNode->next=temp;
          temp=prevTemp=front;
          break;
        }
        else if(prevTemp->oncelik_Numarasi<newNode->oncelik_Numarasi&&temp->oncelik_Numarasi==newNode->oncelik_Numarasi)
        {
          while(temp->oncelik_Numarasi==newNode->oncelik_Numarasi)
          {
            prevTemp=temp;
            temp=temp->next;
          }
          prevTemp->next=newNode;
          newNode->next=temp;
          break;
        }
        else
        prevTemp=temp;
      }
      temp=prevTemp=front;
    }    
    else if(newNode->oncelik_Numarasi<temp->oncelik_Numarasi)
    {
      newNode->next=front;
      front=temp=newNode;
      return;
    }
    else if(newNode->oncelik_Numarasi==temp->oncelik_Numarasi)
    {
      while(newNode->oncelik_Numarasi==temp->oncelik_Numarasi)
      {
        prevTemp=temp;
        temp=temp->next;
      }
      prevTemp->next=newNode;
      newNode->next=temp;                                      
      temp=prevTemp=front;
      return;
    }
  
}

   
void dequeue()
{
  if(front==NULL)
  {
  printf("Musteri Yok!!!nnn");
  return;
  }
  else
  {
    struct node *temp=front;
    front=front->next;
    printf("nSiradaki musteri:nnnn");
    printf("tOncelik Numarasi:t%d",temp->oncelik_Numarasi);
    printf("ntAdi:ttt%s",temp->ad);
    printf("ntSoyadi:ttt%s",temp->soyad);
    printf("ntHizmet_yilimiz:ttt%dnn",temp->hizmet_yilimiz);
    free(temp);
  }
}
   
void display()
{
  int i;
  if(front==NULL)
  {
    printf("nKuyruk bos....");
    return;
  }
  struct node *der=front;
  printf("nSiradaki musteriler:nnnn");
  while(der!=NULL)
  {
    printf("tOncelik Numarasi:t%d",der->oncelik_Numarasi);
    printf("ntAdi:ttt%s",der->ad);
    printf("ntSoyadi:ttt%s",der->soyad);
    printf("ntHizmet_yilimiz:ttt%dnn",der->hizmet_yilimiz);
    der=der->next;
    
  }
  printf("nn");
}
  
void main()
{
  int secim, oncelik_Numarasi,hizmet_yilimiz=0;
  char ad[20],soyad[20];
  front=rear=NULL;
  do
  {
    printf("n 1. Yeni gelen musteri kaydi");
    printf("n 2. Siradaki musteriyi Cagir");
    printf("n 3. musteri Listesi ");
    printf("n 4. Cikis");
   
    printf("n Seciniz:");
    scanf("%d",&secim);
    printf("nn");
   
    switch(secim)
    {
      case 1:
        printf("0-)Engelli musterilerimiz...n");
        printf("1-)10 yil ve üzeri bizimle olan musterilerimiz...n");
        printf("2-)Bankamizin hesabi olan musterilerimiz...n");
        printf("3-)Musteri temsilcisi ile gorusmek icin...n");
        
        printf("nLutfen islem yapmak icin Secim Yapiniz!!! : ");
        scanf("%d",&oncelik_Numarasi);
        
        printf("Adi: ");
        scanf("%s",ad);
        
        printf("nSoyadi: ");
        scanf("%s",soyad);
      
        printf("nhizmet_yilimiz: ");
        scanf("%d",&hizmet_yilimiz);
        
        enqueue(oncelik_Numarasi,ad,soyad,hizmet_yilimiz);
        display();
        break;
          case 2:
        dequeue();
        break;
      case 3:
        display();
        break;
      case 4:
        printf("isleminiz bitiyor!!!");
        getch();
        //exit(0);
    }
  }while(secim!=4);
  system("color ce");
}


     
   
 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git