C++ Diline Giriş (Bölüm 1)

Bu yazımızda C++ dili için temel teşkil eden bazı başlıklara değinecek, bu programlama dilinde ilerlemek için bilinmesi mutlaka gerekli bazı bilgilere yer vereceğiz.

Bu yazımızda C++ dili için temel teşkil eden bazı başlıklara değinecek, bu programlama dilinde ilerlemek için bilinmesi mutlaka gerekli bazı bilgilere yer vereceğiz.

Bir bilgisayar programı, işletim sistemi ya da işletim sistemi üzerinde çalışan başka bir program tarafından çalıştırılan, belli bir amaca yönelik komutlardan oluşan ikili koddur.

Bilgisayarın yapısı sonucu,bir programın çalıştırılması için 1 ve 0'lardan oluşan bir komut dizisine dönüştürülmesi gerekir.

İşletim sistemleri, programları yada belgeleri birer dosya olarak tutarlar. Programlar çalıştırılabilir dosyalardır ve özel bir biçime sahiptir.Bu biçim her işletim sistemi için az ya da çok farklıdır.

İyi bir programlama dili, o dil ile program yazacak programcıların, kafalarındaki şeyi birçok değişik yoldan gerçekleştirebilmelerine imkan sağlar.

Bir programlama dili ile yazılan programların, mümkün olan ve en verimli biçimde çalışması beklenmektedir. Bu programı kullanacak kişilerin donanım gereksinimlerini en aza indireceği için hem masrafları azaltacak, hem de programın daha geniş bir kitleye sunulmasını sağlayacaktır.

Bir programın taşınabilir olması, o programın yazıldığı dilin çok sayıda işletim sistemi ve işlemci kombinasyonunda desteklenmesi ve programın hiçbir çaba gerektirmeden ya da az çaba ile bu yeni ortamda çalıştırılabilir bir dosyaya dönüştürülmesi anlamına gelir. İlk program:


// 1_3_1.cpp

//Hello World – Merhaba C++

#include <iostream>

İnt main(){

Cout<< "Hello World"<<endl;

Return 0;

}Bu programımızda ekrana ya da çalıştırdığı pencereye Hello World yazacaktır.


#include <iostream>Bu satır ile iostream adında bir kitaplığı kullanacağımızı belirtmeliyiz.İostream kitaplığının bilgisayarımıza temel girdi çıktı işlemlerinde, kısaca ekrana bir şey yazdırmak ya da sizin klavyeyi kullanarak ekrana yazdığınız bir şeyi programa okutmak için kullanırız.


İnt main(){

Cout<< "Hello World"<<endl;

Return 0;

}Bu satırda ana programı oluşturmakta, main()'den sonra açılan ilk küme parantezi ve sondaki kapanan küme parantezi arasındaki yerde programdaki komutlar bulunmaktadır. Main() ana programı simgeleyen bir işlevdir.


Cout<< "Hello World"<<endl;Bu satır programın asıl yaptığı iştir ve ekrana Hello World yazdırmak için kullanılmıştır.

iostream kitaplığında, cout adında özel bir nesne tanımlıdır ve bu nesneye yolladığımız veriler ekrana yazılır. Burada
İostream kitağlığında tanımlı olan endl; ise satır sonu belirten bir sabittir bu sabiti kullanarak bir sonraki satıra geçeriz.

Return 0; ise; ana program main'in program bitişinde döndüreceği değeri belirtmektedir. Ana programın değer döndürmesi, program kapatılırken kapanma durumu ile ilgili olarak işletim sistemine bilgi vermesi anlamına gelir.

Değişkenler ve Sabitler

Bilgisayar programları veriler üzerinde işlem yaparlar. Programın kaynak kodunda bu verileri soyut bir biçimde ifade edebilmek ve kullanabilmek için onları adlandırır ve işlem yaparlar. Değişken bu anlamda verinin adıdır.

Değişkenlerin ayırt edilebilmesi için her değişkenin kendine özel bir tanımlayıcısının olması gerekir. Bu tanımlayıcı genellikle bilgisayarın belleğindeki ya da çalışma bloğundaki adresidir ve değişken tipleri ile birlikte tanımlanırlar.

Değişkenler bellekte 1 ve 0 olarak tutulur.

Int i; satırında bir i değişkeni tanımlanmıştır. Bu değişkenin tipi ise int'dir.

Sabitler, değerleri açık olarak değiştirilemeyen değişkenler olarak tanımlanır.

Const int x=3; = 3 sayısı bir sabittir, bununla birlikte bir adı olan sabitler de tanımlanabilir, bunun için const değeri kullanılır.

Const int y=-3; burada ise -3 bir sabit değildir, çünkü 3 üzerinde – işlemi yapılamaz.

İşlemler

Değişkenler üzerinde çeşitli işlemler yapılabilir. Bu işlemler 1 ve 0 üzerinden yapılır. Her işlemin üzerinde işlem yaptığı girdileri ve birde sonucu olur.

Veri Tipleri

C++'da her değişken ve sabitin bir veri tipi olması gerekir.
Örneğin; İ; satırında i daha önceden tanımlanmamışsa hatalıdır. İ değişkenini tanımlamak için onun tipini belirtmemiz gerekir. İnt i; olmalıdır.

C++'ı güçlü tipli bir dil olarak sınıflandırmak doğrudur. Güçlü tipli bir dilde, her yerde bütün ifadelerde, bütün değişkenlerin, değerlerin sonuçların tipleri kontrol edilir ve uyumlulukları denenir. Tip uyumsuzluğu birer hatadır.

[*] Bir veri tipi, belli bir uzunluktaki 1 ve 0 grubunun nasıl yorumlanacağını ve üzerinde yapabilecek işlemleri tanımlar.

[*] Belli işlemler sadece belli veri tipleri için geçerlidir.
Nesne
C++'nin C'ye eklediği en önemli kavram nesne kavramıdır.

[*] Bir nesne belli veri ve veriye ait işlevsellikten oluşur. İşlevsellik, veri üzerinde yapılan bir işlem olmamakta, veriye ait olmaktadır.

[*] Bir nesne davranışsal özellikleri olan bir veridir. Yani programın geri kalanı ile bir etkileşimidir.

Şimdilik bu kadar. İyi çalışmalar...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git