C# & DevExpress GridControl Kodla Özelleştirme

C# & DevExpress GridControl Kodla Özelleştirme

Bu dersimizde DevExpress & C# GridControl kullandığımızda designer sayfasını açmadan kod ile nasıl genel özellikleri aktif ederiz onu göreceğiz.

Selamlar,

Bu dersimizde C# & DevExpress GridControl kullanımlarında özellikleri designer sayfasında (gridcontrole özel tasarım ekranı) değilde kod tarafında nasıl açıp kapatabiliriz onları göreceğiz. Tüm özelliklerini vermeyeceğim çünkü bende hepsini kullanmıyorum. Genel olarak en çok kullancağınız özellikleri vereceğim.

gridControl1.DataSource = null; // girddde gösterilecek verileri içeren datatable 
gridView1.Columns.Clear(); // gridviewswki kolonları temizler.
gridControl1.DataSource = datatable;

this.gridControl1.TabIndex = 0;
this.gridView1.OptionsBehavior.AllowIncrementalSearch = true; // arama yapabilme özelliği
this.gridView1.OptionsView.ShowAutoFilterRow = true; // 0. satıra bir arama satırı getirir
this.gridView1.OptionsView.ShowGroupPanel = false; // kolon başlıklarının üzerinde bir gruplama alanı açar
this.gridView1.OptionsView.ShowFooter = true; // alt toplam gibi bilgileri gösterilebilmesi için en alta bir lan açar
this.gridView1.OptionsBehavior.Editable = false;// gridview hücre focuslanmasını iptal eder. 
//Gird üzerinden ekle güncelle işlemi yapacaksanız bunu açarsınız.

this.gridView1.OptionsView.ColumnAutoWidth = false; //kolonları sağa doğru kolon başlığı yada hücre verisine göre
//genişletir. true olursa tüm kolonları ekrana sığdırmaya çalışır.

this.gridView1.OptionsView.HeaderFilterButtonShowMode = FilterButtonShowMode.Button; //kolon başlıklında filtreleme alanı açar.
this.gridView1.Appearance.HeaderPanel.TextOptions.WordWrap = DevExpress.Utils.WordWrap.Wrap; //çok uzun başlıklarda alt satıra geçer.
this.gridView1.ColumnPanelRowHeight = 45; //gridview header yüksekliği


gridView1.Columns["RECNO"].SummaryItem.SummaryType = DevExpress.Data.SummaryItemType.Count;
gridView1.Columns["RECNO"].SummaryItem.DisplayFormat = "{0:N2}";
gridView1.Columns["RECNO"].SummaryItem.Tag = 1;
// bu 3 satır gridin ve RECNO kolonun en altına kayıt adedini gösterir.

gridView1.Columns["TUTAR"].SummaryItem.SummaryType = DevExpress.Data.SummaryItemType.Sum;
gridView1.Columns["TUTAR"].SummaryItem.DisplayFormat = "{0:N2}";
gridView1.Columns["TUTAR"].SummaryItem.Tag = 1;
// bu 3 satır gridin ve TUTAR kolonun en altına kayıtların toplamını gösterir.

gridView1.MoveLast(); // en alttaki kayda gider
gridView1.MoveFirst(); // en üstteki kayda gider
gridView1.BestFitColumns();// kolonları en uygun şekilde genişletir.

Evet arkadaşlar genel olarak bu devexpress gridcontrol' de bu özellikler kullanılır. Diğer özellikler için,

 Resimdeki işaretli alana tıklayıp dizayn sayfasını açarak diğer bütün ayarlarına erişebilirsiniz.

Aşağıdaki resimde ekran görüntüsünü görebilirsiniz.

Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar.

Bol kodlu günler.

http://mustafabukulmez.com/

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git