C# DataGridView de Seçilen Satırları Textbox da Gösterme

C# DataGridView de Seçilen Satırları Textbox da Gösterme

C# uygulamalarında Windows nesnesi olan DataGridView'in satırına tıkladığınızda satırdaki verileri textbox'lara aktarma işlemi.

,

Selamlar,

Bu dersim içeriği;

 • Access Veritabanına bağlantı yapmak
 • DataGridView'de verileri listelemek
 • Windows nesnesi olan DataGridView'de listelenen satırlara tıkladığınızda Listedeki verilerin TextBox'lara aktarılması

Hemen kodlarımızı verelim.

// namespace' imizi ekleyelim
using System.Data.OleDb;
//verileri çekmek için gerekli olan bağlantı ve diğer işlemler için
//tanımlamalarımızı yapalım.
OleDbConnection baglanti;
OleDbCommand sqlkomutu;
OleDbDataAdapter da;
DataSet ds;
// Form load eventi içerisinde bağlantımızı sağlayalım

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
   baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=liste.mdb");
   Guncelle(); // gridde verileri göstereceğimiz metodumuz
   this.tabloTableAdapter.Fill(this.listeDataSet.tablo);

}
private void Guncelle()
{
  da = new OleDbDataAdapter("Select * from tablo", bağlantı);
  ds = new DataSet();
  bağlantı.Open();
  da.Fill(ds, "tablo");
  bağlantı.Close();
  dataGridView1.DataSource = ds.Tables["tablo"];
}

 

// dataset nesnesine yüklediğimiz veriler aracılığı ile gird üzerinden verileri
// textboxlara aktarıyoruz.

int seçilensatır;

private void dataGridView1_RowEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
   seçilensatır = Convert.ToInt16(ds.Tables["tablo"].Rows[e.RowIndex]["Kimlik"]);

   textBox1.Text = seçilensatır.ToString();
   textBox2.Text = ds.Tables["tablo"].Rows[e.RowIndex]["numara"].ToString();
   textBox3.Text = ds.Tables["tablo"].Rows[e.RowIndex]["adı"].ToString();
   textBox4.Text = ds.Tables["tablo"].Rows[e.RowIndex]["soyadı"].ToString();
   textBox5.Text = ds.Tables["tablo"].Rows[e.RowIndex]["vize"].ToString();
   textBox6.Text = ds.Tables["tablo"].Rows[e.RowIndex]["final"].ToString();
   textBox7.Text = ds.Tables["tablo"].Rows[e.RowIndex]["gn"].ToString();
    
}

 

Ekran çıktısı yukarıdaki gibidir.

Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar

Bol kodlu günler.

http://mustafabukulmez.com/

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git