C# da basit bir matematik uygulaması

Bu dersimizde Windows Form Ortamında Basit Bir matematik işlemler uygulaması hazırladım. Kare, Üçgen, Çember, Yamuk ve Dikdörtgen gibi Şekillerinin alan ve çevrelerinin uzunluklarını hesaplayan bir uygulama hazırladık.

Merhabalar,

Bu dersimizde Windows Form Ortamında Basit Bir matematik işlemler uygulaması hazırladım. Kare, Üçgen, Çember, Yamuk ve Dikdörtgen gibi Şekillerinin alan ve çevrelerinin uzunluklarını hesaplayan bir uygulama hazırladık.

Form Tasarımı için buton nesneleri ve panel ler kullandık. her grup için ayrı ayrı paneller kullanarak tek bir form üzerinde işlemleri gerçekleştirdik.

İlk önce yeni bir proje oluşturduktan sonra, ben projemin adına ornekler adını verdim daha sonrada resimde gördüğünüz gibi form üzerinden tasarımları ayarlıyabilirsiniz. Gerekli Kodlar aşağıda açıklamalarıyla yer almaktadır.
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;namespace ornekler

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            try

            {

            int girilenkenar; // kare için dışarıdan girilen değeri tutup fonksiyona göndermek için bir tane değişken tanımlıyoruz.

            girilenkenar = Convert.ToInt32(txtkare.Text); // girilen textbox daki değeri değişkene atıyoruz. Tür dönüşümü yapmayı unutmayalım.

            kare(girilenkenar); // fonksiyonu çağırıyoruz. 

            }

            catch (Exception)

            {                MessageBox.Show("Bir Hata Oluştu, Tekrar Deneyiniz..."); // Olası Hata da Program kapanmasın Diye Kontrol edelim.

            }

           

        }

        public void kare(int kenar) { // gerekli fonksiyonu yazalım.

            int kenaruzunluk = kenar;

            int alan = 0;

            int toplamkenar;

            toplamkenar = kenar * 4; // toplam kenar uzunlugunu buluyoruz.

            lblcevre.Text = toplamkenar.ToString();

            alan = kenar * kenar; // alan hesaplaması yapıyoruz.

            lblalan.Text = alan.ToString(); // sonucu label'a Yazalım.

        

        

        }        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            pnlKare.Visible = true;  // butonların tıklanması durumunda panellerin hangisinin görünüp görünmeyeceğini ayarlıyoruz.

            pnlUcgen.Visible = false;

            pnlDikdortgen.Visible = false;

            pnlyamuk.Visible = false;

            pnlcember.Visible = false;

        }        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

        {            ucgen(Convert.ToInt32(textBox1.Text),Convert.ToInt32(textBox2.Text)); // fonksiyona textbox daki değeri gönderiyoruz.

        }

        public void ucgen(int utaban,int uyukseklik) { // ucgen için gerekli formülleri kodlara dönüştürüp yazıyoruz.

            int yukseklik = uyukseklik;

            int taban = utaban;

            int alan;

            alan = (taban * yukseklik) / 2;

            lblucgenalan.Text = alan.ToString();        

        

        }        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            pnlKare.Visible = false;

            pnlUcgen.Visible = true;

            pnlDikdortgen.Visible = false;

            pnlyamuk.Visible = false;

            pnlcember.Visible = false;

        }        private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)

        {        }        private void button8_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            dikdortgen(Convert.ToInt32(textBox3.Text),Convert.ToInt32(textBox4.Text));

        }

        public void dikdortgen(int duzunkenar, int dkisakenar) { // Dörtgen için geçerli olan formülleri yazıyoruz.

            int kisakenar = dkisakenar;

            int uzunkenar = duzunkenar;

            int dikdortgenalan;

            int dikdortgencevre;

            dikdortgenalan = kisakenar * uzunkenar;

            dikdortgencevre = (uzunkenar * 2) + (kisakenar * 2);

            lbldikalan.Text = dikdortgenalan.ToString();

            lbldikcevre.Text = dikdortgencevre.ToString();        

        }        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            pnlDikdortgen.Visible = true;

            pnlKare.Visible = false;

            pnlUcgen.Visible = false;

            pnlyamuk.Visible = false;

            pnlcember.Visible = false;

        }        private void button9_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            yamuk(Convert.ToInt32(textBox5.Text), Convert.ToInt32(textBox6.Text), Convert.ToInt32(textBox7.Text));

        }

        public void yamuk(int yl1, int yl2, int yh) { // yamuk fonksiyonumuz için gerekli kodları yazalım.

            int l1 = yl1;

            int l2 = yl2;

            int h = yh;

            int yamukalan = ((l1 + l2) / 2) * h;

            lblyamukalan.Text = yamukalan.ToString();        

        

        }        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            pnlDikdortgen.Visible = false;

            pnlKare.Visible = false;

            pnlUcgen.Visible = false;

            pnlyamuk.Visible = true;

            pnlcember.Visible = false;

        }        private void button10_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            cember(Convert.ToInt32(textBox8.Text));

        }

        public void cember(int yaricap) { // çember için gerekli kodları yazalım...

            int r = yaricap;

            double pi = 3.14;

            double cemberalan = pi * (r * r);

            double cembercevre = 2 * pi * r;

            lblcemberalan.Text = cemberalan.ToString();

            lblcembercevre.Text = cembercevre.ToString();        

        

        }        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            pnlDikdortgen.Visible = false;

            pnlKare.Visible = false;

            pnlUcgen.Visible = false;

            pnlyamuk.Visible = false;

            pnlcember.Visible = true;

        }

        

    }

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git