C# Asal sayı bulma ve not defterine yazdırma

Windows Form kullanarak asal sayıları listbox a yazdırma istenirse bunu text dosyasına yazdırmayı görelim.

Windows Form kullanarak asal sayıları listbox a yazdırma istenirse bunu text dosyasına yazdırmayı görelim.1. textbox'a girilen sayıya kadar asal sayıyı bulur ve yandaki listede yazar.

Ya da 2. textbox'a girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eder. Ve bulunan asal sayının ne kadar sürede bulunduğunu gösterir.


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;namespace WindowsFormsApplication5

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        int t = 1;

        

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (textBox1.Text != "")

            {

                listBox1.Items.Clear();

                uint i = 1;

                progressBar1.Value = 0;

                t = 2;

                label2.Text = "Başalngıç : " + Convert.ToString(DateTime.Now);

                uint toplam = 0;

                uint x = Convert.ToUInt32(textBox1.Text);

                int c = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

                for (i = 2; i <= x; i ++)

                {                    bool asal = true;

                    for (uint a = 2; a < i; a++)

                    {                        if (i % a == 0)

                        {

                            asal = false;

                            break;                        }

                    }

                    if (asal)

                    {

                        listBox1.Items.Add(i);

                        toplam++;                    }

                    t++;

                }

                progressBar1.Value = 100/ (c - (t - 2));

                label3.Text = "Bitiş          : " + Convert.ToString(DateTime.Now);

                label1.Text = Convert.ToString(toplam) + " tane asal sayı bulundu";

                

            }

            else

            {

                MessageBox.Show("Değer aralığı giriniz !");

            }

        }        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {        }        private void progressBar1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            

        }

        

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

        {

            

        }        private void progressBar1_Validating(object sender, CancelEventArgs e)

        {

            

        }        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (textBox2.Text != "")

            {

                string son;

                string bas = Convert.ToString(DateTime.Now);

                bool asa = true;                uint s = Convert.ToUInt32(textBox2.Text);                for (uint q = 2; q < s; q++)

                {

                    if (s % q == 0)

                    {

                        asa = false;

                    }

                }

                if (asa)

                {

                    son = Convert.ToString(DateTime.Now);

                    MessageBox.Show(s + " sayısı asaldır!n" + "Baslangıç : " + bas + "n" + "Bitiş          : " + son);

                }

                else

                {

                    son = Convert.ToString(DateTime.Now);

                    MessageBox.Show(s + " sayısı asal değildir!n" + "Baslangıç : " + bas + "n" + "Bitiş          : " + son);

                }

            }

            else

            {

                MessageBox.Show("Bir sayı giriniz !");

            }

        }        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            StreamWriter yazıcı = new StreamWriter("ASAL.txt");

            int g = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

            for (int i = 2; i <= g; i++)

            {                bool asal = true;

                for (uint a = 2; a < i; a++)

                {                    if (i % a == 0)

                    {

                        asal = false;

                        break;                    }

                }

                if (asal)

                {

                    yazıcı.WriteLine(Convert.ToString(i));

                                    }

            }            MessageBox.Show("Masaüstündeki ASAL adlı dosyaya kaydedildi");

            yazıcı.Close();

        }

    }

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git