Bubble Sort Algorithm in C

Bubble Sort Algorithm in C

Bu dersimizde Bubble Sort un c programlama dilindeki kodlanmasını inceleyeceğiz.

Bu dersimizde Bubble Sort un c programlama dilindeki kodlanmasını inceleyeceğiz.

// c program for implementation of bubble sort
#include<stdio.h>

void swap(int *xp, int*yp)
{
  int temp=*xp;
  *xp=*yp;
  *yp=temp;
}

// a function to implement bubble sort
void bubblesort(int array[], int n)
{
  int i,j;
  for(i=0;i<n-1;i++)

    // last i elements are already in place
    for(j=0;j<n-i-1;j++)
         if (array[j]>array[j+1])
           swap(&array[j], &array[j+1]);

}

//function to print an array
 void printarray(int array[], int size)
 {
  int i;
  for(i=0;i<size;i++)
    printf("%d ",array );
    printf("n");
}
//driver program to test above functions
int main()
{
  int array[]={65,78,98,3,6,1,77};
  int n=sizeof(array)/sizeof(array[0]);
  bubblesort(array, n);
  printf("SORTED ARRAY:" );
  printarray(array, n);
  return 0;
}

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git