Automate ve Script Özelliklerine Bakış

Photoshop CS4 kullanarak birçok çalışma yapabiliriz, ama Automate özelliklerini kullanarak Photoshop CS4 bizim için işlemleri yaparken biz başka işlerimizle ilgilenebiliriz.

Photoshop CS4 kullanarak birçok çalışma yapabiliriz, ama Automate özelliklerini kullanarak Photoshop CS4 bizim için işlemleri yaparken biz başka işlerimizle ilgilenebiliriz.

AUTOMATE > Batch
Photoshop CS4 özelliklerinden olan Batch bir veya birden fazla fotoğrafa tek bir komutla bir çok özelliği bir kerede uygulayabilmenizi ve istediğiniz yere kaydetmenizi sağlar. İşlemleri uygularken her şeyi kendi yapacağından sizin Photoshop CS4'ün başında beklemenize gerek yoktur.

Batch özelliğini kullanabilmemiz için öncelikle Action (Aksiyon) Panel'ini kullanmak ve anlamak gerekiyor. Bkz. (Resim 01)Örneğin bir grup yüksek çözünürlükteki fotoğraflarınızın boyutlarını küçültmek istiyorsunuz ve fotoğraflarınızın modunu RGB olarak belirlemek istiyorsunuz. Tüm fotoğraflarınızı teker teker açıp boyutlarını ayarlamak ve modunu değiştirmek gerçekten çok fazla zaman alacak bir çalışmadır. Bunun yerine uygulamak istediğimiz değişiklikleri tek bir fotoğrafa uygulayabiliriz ve uyguladığımız değişiklikleri Action (Aksiyon) Paneline kaydederiz. Daha sonra Batch komutunu kullanarak tüm fotoğraflarımıza Photoshop CS4'ün uygulamasını sağlayabiliriz. Her fotoğrafa ayrı olarak uyguladığımız özellikler Action (Aksiyon)panelinde kullanılmamalıdır. Örneğin fırça, path, kırpma, yazı gibi özellikleri her fotoğrafta ayrı olacaksa uygulanmamalıdır. Tabi ki tüm fotoğraflarda uygulanılması isteniyorsa kullanılabilir.
Sırayla Action (Aksiyon) Panelinin özelliklerini inceleyelim;Stop: Fotoğrafa uygulanan özellikleri Action (Aksiyon)paneline kaydederken kaydedilmesi istenmeyen özellikler olursa bu komutu kullanarak durdurulur. Yine yarı otomatik olarak bir fotoğrafa Action (Aksiyon)uygularken Stop komutunu kullanarak işlem durdurulur.
Begin Recording: Kayıt işlemini başlatmak için kullanılan butondur.
Play Selection: Action (Aksiyon) olarak hazır olan komutu, açık olan çalışmaya uygulamak için Action (Aksiyon) komutunu tetikleyen butondur.

Creat New Set: Yeni bir Action (Aksiyon) Grubu tanımlamak için kullanılır. Bkz(Resim 03).Creat New Action (Aksiyon): Yeni bir Action (Aksiyon) tanımlamak için kullanılır. Bkz(Resim 04).Name: Action (Aksiyon) için bir isim tanımlanır.
Set: Action (Aksiyon) Grubu seçilir.
Function Key: Klayyeden kısayol atamak için kullanılır. Atanılan kısa yol daha önce kullanılmış ise control veya shift tuşları eklenebilir.
Color: Action (Aksiyon) için renk seçilir.
Not: Action (Aksiyon) panelinin sol sırasında yer alan işaretler Action (Aksiyon) 'nun oynayıp oynamamasını belirler. İşaret kaldırılırsa Action ( Aksiyon ) devre dışı kalacaktır.
Action (Aksiyon) Palet menüsünü inceleyecek olursak; Bkz ( Resim 06)Action (Aksiyon) menüsün de öncelikle 'Button Mode' seçeneğiyle Action (Aksiyon)'ları renk sıralı olarak görüntülenir. Creat New Action (Aksiyon) pencerisinden renk belirlenir.
New Action (Aksiyon): Yeni bir Action (Aksiyon) tanımlanır.
New Set: Yeni bir Action (Aksiyon) Grubu tanımlanır.
Duplicate: Seçilen Action (Aksiyon) kopyalanır.
Delete: Seçilen Action (Aksiyon) silinir.
Play: Seçilen Action (Aksiyon) açık olan çalışmaya uygulanmak için başlatılır.
Start Recording: Kayıt işlemi başlatılır.
Insert Menu Item: Action (Aksiyon) işlemi dışında menü özelliği eklemek için kullanılır.

Insert Stop: Menü ekleme işlemi durdurulur ve bu alana mesaj eklenebilir.
Insert Path: Path (Hat) eklemek için kullanılır.
Action (Aksiyon) Options: Action (Aksiyon) özellikleri penceresi açılır ve üzerinde istenilen değişikler uygulanabilir.
Playback Options: Action (Aksiyon)'ları tekrar oynatma penceresidir. Bkz(Resim 07)Accelerated: Action (Aksiyon)'ları tekrar hızlı şekilde tekrar oynatır.
Step by Step: Action (Aksiyon)'ları teker teker tekrar oynatmak için kullanılır.
Pause For: Saniye girerek belli saniyelerde tekrar oynatmak için kullanılır.
Clear All Action (Aksiyon): Tüm Action (Aksiyon)'ları silmek için kullanılır.

Reset Action (Aksiyon): Action (Aksiyon)'ı başlangıç değerlerine dönüştürmek için kullanılır.
Load Action (Aksiyon): Önceden kayıtlı olan Action (Aksiyon)'ı yüklemek için kullanılır. İnternet üzerinde ücretli ücretsiz yüzlerce hazır Action (Aksiyon) bulunabilir bu bulunan Action (Aksiyon)'lar Photoshop CS4 > Presets > Action (Aksiyon) klasöründe saklanabilir.
Replace Action (Aksiyon): Action (Aksiyon)'lar değiştirilir.
Save Action (Aksiyon): Seçilen Action (Aksiyon) kaydedilir.
Action (Aksiyon) menüsündeki Commands, Frames, Images Effects, Production, Text Effects, Texture, Video Action (Aksiyon) seçenekleri Photoshop CS4 ile birlikte gelen hazır Action (Aksiyon)'lardır seçilip kullanılır.
Action (Aksiyon) Panelini kullanarak kaydedilen Action (Aksiyon)'lar, açtığımız çalışmalara yarı otomatik olarak uygulanır. Bunun yanında otomatik olarak Batch komutu kullanılarak ve sadece çalışmaların yeri belirtilerek seçilen Action (Aksiyon) kullanılır.
File > Automate > Batch seçilerek panel açılır. Bkz(Resim 08)Set: Çalışmalara uygulayacağımız Action grubunu seçilir.
Action: Çalışmalara uygulayacağımız Action belirlenir.
Source: Çalışmaların konumu belirlenir. Bu konum bir yerde olabilir veya açık olan dosyalarda olabilir.
Import: Dışarıdan alınan çalışmalara action uygulanmasını sağlar. Digital kamera veya scanner' dan gelen çalışmalar gibi.
Bridge: Bridge üzerinde seçilen çalışmalara Action uygulanır.
Choose: Çalışmaların konumu dosyadan tanımlanacaksa dosyanın yeri burada tanımlanır.
Override Action 'Open' Commands: Action (Aksiyon) kaydederken 'Open' komutu kullanılmış ise mutlaka bu seçenek işaretlenmelidir aksi halde Batch işlemi başlamayacaktır.
Include All Subfolders: Konum olarak dosya seçili ise ve seçilen dosyaların alt klasörlerine de Action (Aksiyon) uygulanmak isterse bu seçenek işaretlenmelidir.

Suppress File Open Options Dialogs: Çalışmaya Action (Aksiyon) uygulanırken açılan dialog pencelerinin açılmasını önler.
Supress Color Profile Warnings: Renk profillerinin hatalarının dialog pencerelerinin açılmasını önler. Devre dışı bırakır.
Destination: Action (Aksiyon) uygulanan çalışmaların uygulandıktan sonra kaydedilme durumunu
belirler.
None: Çalışmalara Action (Aksiyon) işlemini uyguladıktan sonra, çalışmayı kaydetmeden ve kapatmadan açıkta bekletir.
Save and Close: Çalışmalara Action(Aksiyon) uyguladıktan sonra aynı çalışmaların üzerine kaydeder ve kapatır.
Choose: Çalışmaların Action (Aksiyon) uygulandıktan sonra kaydedileceği konumu belirler.
Override Action 'Save As' Commands: Action (Aksiyon) hazırlanırken 'Save' ve 'Save As' komutu kullanılmamışsa bu seçenek işaretlenmelidir. Aksi takdirde çalışmalar kaydedilmeyecektir.

File Naming: Çalışma isimlendirmesi, çalışmalara Action (Aksiyon) uygulandıktan buradan yapılacak ayarlarla istenilen isim atanabilir bunun yanında tarih, dosya uzantıları da çalışma isimine atanabilir.
Starting Serial: Çalışmaları kaydederken başlangıç numarası girilir.
Compatibility: Çalışmaların kaydedilirken platform uyumlulukları işaretlenir.
Errors: Batch çalışırken hatalar denetlenir.
Stop For Errors: Batch çalışırken bir hata olduğunda Action (Aksiyon) durdurulur.
Log Errors to File: Oluşan hataları 'Save As' seçeneği ile belirlediğiniz konuma kaydeder.
Ayarlar istenilen şekilde hazırlandıktan sonra OK butonuna basılır ve Photoshop CS4 otomatik olarak işlemleri uygular.
Creat Droplet
Batch işlemlemini her zaman uygulamak zaman alabilir. Bu nedenle Creat Droplet komutunu kullanarak kısayol oluşturulabilir. Oluşturulan kısayol kullanılarak çok daha hızlı şekilde kaydedilen Action(Aksiyon) çalışmalara uygulanır. File > Automate > Creat Droplet seçeneği ile aktif hale getirilir. Bkz (Resim 09)

Save Droplet In: Droplet'in kaydedileceği konum belirlenir ve isim verilir.Crop and Straighten Photos
Photoshop CS4 Automate özelliklerinden 'Crop and Straigten Photos' özelliği bir çalışma üzerinde ki fotoğrafları otomatik olarak parçalar.
Örneğin birkaç fotoğraftan oluşan tek bir çalışma var. File > Automate > Crop and Straighten Photos komutu ile fotoğrafları teker teker parçalanır. Bkz (Resim 10)Komut uygulandıktan sonra tüm fotoğraflar teker teker ayrılır. Bkz (Resim 11).
Conditional Change Mode
Çalışmaların modlarını değiştirmek için kullanılan seçenektir. File > Automate > Conditional Change Mode seçilerek çalıştırılır. Bkz (Resim 12).Source Mode: Çalışmaların kaynak modları seçilir.
All: Tüm kaynaklar seçilir.
None: Tüm kaynaklar seçim dışı bırakılır.
Target Mode: Hedeflenen mod dönüştürülecek modu belirler.

Ayarlar istenilen şekilde hazırlandıktan sonra OK butonuna basılır ve Photoshop CS4 otomatik olarak işlemleri uygular.
Fit Image
Bu özellik Aspect Ratio değerine göre fotoğrafın en ve boy orantısını bozmadan boyutlandırılmasını sağlar. File > Automate > Fit Image seçilerek çalıştırılır. Bkz (Resim 13).Merge to HDR
HDR fotoğrafların temel mantığı fotoğraftaki en açık tonla en koyu ton arasındaki dengeyi yakalamaktır. Farklı pozlamalarla çekilmiş fotoğrafları Photoshop CS4' ün File > Automate > Merge to HDR seçeneği ile 32 bit'lik bir HDR fotoğrafa dönüştürebiliriz. Bkz (Resim 14).Use: Çalışmaları teker teker veya dosya halinde çağırılacağı belirlenir.
Browse: Çalışmaların konumunu belirlenir.
Remove: Seçilem çalışmaları geri almak için kullanılır.
Add Open Files: Photoshop CS4'te açık olan dosyalar eklenir.
OK butonuna tıklanır ve Photoshop CS4 otomatik olarak işlemleri uygular. Bkz (Resim 15)Photomerge
Aynı mekanda farklı açılarda çekilmiş fotoğrafları Photoshop CS4 tarayarak birleştirir. Photoshop CS4'ün bu özelliğini kullanarak kusursuz panaromik fotoğraflar oluşturulabilir.
File > Automate > Photomerge seçeneği Photomerge seçeneği açılır. Bkz (Resim 16).Use: Çalışmaları teker teker veya dosya halinde çağırılacağı belirlenir.
Browse: Çalışmaların konumunu belirlenir.
Remove: Seçilen çalışmaları geri almak için kullanılır.
Add Open Files: Photoshop CS4'te açık olan dosyalar eklenir.
Layout: bölümünden fotoğrafların yerleşim düzeni belirlenir.
Ayarlar istenilen şekilde hazırlandıktan sonra OK butonuna basılır ve Photoshop CS4 otomatik olarak işlemleri uygular. Bkz (Resim 17)SCRİPTS
Photoshop CS4 üzerinde hazır Java script kodları çalıştırabiliriz. İnternette yüzlerce Photoshop CS4 için hazırlanmış Java scriptler bulunmaktadır. Bu hazır kodlar File > Script > Browse seçeneği ile Photoshop CS4 dün içerisine alıp kullanılabilir.

Bunun dışında da Photoshop CS4 ile birlikte gelen script çalışmaları mevcuttur. Bkz (Resim 18).Image Processor
Dosyalar üzerinde çalışma tipini hızlı bir şekilde değiştirebileceğimiz bunun yanında dilersek Action (Aksiyon) dilersek kullanabileceğimiz bir scriptir. Bkz (Resim 17)1. Select the Image to Process (İşlemlerin uygulanacağı çalışmalar seçilir. )
Use Open Images: Photoshop CS4' te açık olan çalışmaları ekler.
Include All sub-folders: Klasörden çalışma seçildiğinde klasörün tüm alt klasörlerinede uygular.
Select Folders: Klasör konumu belirlenir.
2. Select location to save proccesed images (işlemler uygulandıktan sonra kaydedileceği konum belirlenir. )

Save in same location: Çalışmalara işlemler uygulandıktan sonra üzerlerine kaydedilir.
Keep folders structure: Çalışmalar yeni klasöre kaydedilirken mevcut klasörün yapısını korur.
Select folder: Yeni oluşan çalışmaların kaydedileceği konum belirlenir.
3. File Type (Çalışma Tipi)
Çalışmaların işlemlerden sonra oluşacağı tip belirlenir bunun yanında genişlik ve yükseklik değerleri ve kalitesi ayarlanır.
4. Preferences (Tercihler)
Run Action (Aksiyon): Action (Aksiyon) grubu veya Action (Aksiyon) belirlenir.
Copyright Info: Copyright açıklaması girilir.

Include ICC Profile: İşlemden geçen çalışmalara ICC profili eklenir.
Flatten All Layer Effects
File > Script > Flatten All Layer Effects komutuyla çalışır. Layer panelini tarar ve layerlarda bulunan tüm efektleri bulunduğu layer ile birleştirir.
Flatten All Mask
File > Script > Flatten All Mask komutuyla çalışır. Layer panelini tarar ve layerlarda bulunan tüm maskeleri bulunduğu layer ile birleştirir.

Layer Comps to Files
Çalışma içerisinde hazırlanmış layer comps'ları ayrı birer çalışma olarak alınmasını sağlar. Bkz (Resim 20).Destination: Çalışmaların konumu belirlenir.
File name Prefix: Layer Comps'lardan oluşacak yeni çalışmaların çalışma isimlerine bu alana yazılan eklenir.
Selected Layer Comps Only: Script'in sadece çalışmadaki seçili layer comps'lar üzerinde işlemesini sağlar.
File Type: Layer compslardan oluşacak yeni çalışmaların tipi ve özellikleri belirlenir.
Run butonunu seçerek işlem başlatılır.
Layer Comps to WPG (Web Photo Gallery)

Photoshop CS4 ile birlikte artık Phohoshop içerisinde yer almayan bir özellik Web Photo Gallery bu özellik ile seçili fotoğraflar web sayfası haline dönüştürülür.
Bu özellik artık Brigde üzerinden kullanılmaktadır.
Export Layers to Files
Bu özellik 'Layer Comps to Files' benzemektedir farkı bu özellik Layer'ları ayrı çalışmalara dönüştürmektedir. Bkz(Resim 21).Destination: Çalışmaların konumu belirlenir.
File name Prefix: Layer Comps'lardan oluşacak yeni çalışmaların çalışma isimlerine bu alana yazılan eklenir.
Visible Layers Only: Script'in sadece çalışmadaki görünen layer'lar üzerinde işlemesini sağlar.
File Type: Layer 'lardan oluşacak yeni çalışmaların tipi ve özellikleri belirlenir.

Run butonunu seçerek işlem başlatılır.
Script Events Manager (Script Yönetimi)
Photoshop CS4'ün en otomatik özelliklerinden biridir. 'Script Events Manager' seçeneğini kullanarak bir olay tanımladık. Bu olay olduğunda bir script tetiklenecek ve işlem uygulanacak. Örneğin bu 'Script Events Manager' seçeneğini kullanarak çerçeve yapmak için bir Action (Aksiyon) 'a tanımladık, olayında yeni çalışma açmak olarak belirledik.
Burada en önemli konu script'i tanılmadıktan sonra Photoshop CS4'ü kapatıp açmamız gerekmektedir.
Yeniden açıldığında Photoshop CS4 , artık açılan her çalışmaya otomatik olarak açılır açılmaz çerçeve Action (Aksiyon)'nunu uygulayacaktır. Bkz (Resim 22).Enable Events to Run Scripts / Actions: Tanımlanan olayın aktif olup olamamasını belirler.
Photoshop Events: Script'i tetikleyecek olay belirlenir. Yeni bir çalışma açma, çalışma kaydetme, çalışma kapama gibi veya kendinizin belirleyeceği başka bir olay olabilir.
Script: Uygulanacak Script'in belirlendiği bölümdür.

Action: Buradan bir Action uygulanmasıda sağlanabilir.
Remove: Seçili olay kaldırılır.
Remove All: Tüm olaylar kaldırılır.
Add: Olay eklenir.
Done butonu ile komutlar kaydedilir. Uygulama başlaması için Photoshop'un kapatılıp açılması gerekir.
Load Files into Stack
Farklı konumlarda ki çalışmaları layer'lar halinde tek bir çalışma içerisinde açan script'tir.
File > Script > Load Files into Stack seneçeneği ile aktif hale getirilir. Bkz(Resim 22)

Use: Klasör veya tek tek çalışmalar seçilir.
Browse: Çalışmaların konumu belirlenir.
Remove: Çalışma kaldırılır.
Add Open Files: Photoshop CS4' te açık olan dosyalarda işlemlere dahil edilir.
Attempt to Automatically Align Source Images: Eklenen çalışmaları otomatik olarak hizalar.
Creat Smart Object after Loading Layers: İşlemler tamamlandıktan sonra otomatik olarak çalışmaları 'Smart Object' olarak toplar.
OK butonuyla işlem başlatılır.
Son Script anlatımıyla birlikte incelememiz burada tamamlanmıştır. İlk başlarda biraz kullanımı zor gözüksede alıştıktan sonra vazgeçemeyeceğimiz Photoshop CS4 özelliklerindir. Automate ve Script özellikleri kullanmanızı tavsiye ederim.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 10 yıl önce
action paneli nerede?
• 10 yıl önce
Window > Action menüsü içerisinde.

Yukarı Git