Asp.Net Veritabanı İşlemleri - 1

Asp.Net 'te veritabanı işlemlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilecektir..

Bu dersimiz toplam 4 bölüm anlatılacaktır . Bu Bölümde Asp.NET ile bir Access veritabanına nasıl veri eklenir onu anlatacağım . 3.bölümde de Repeater kontrol elemanı kullanılarak veri listeleme işlemini , 3. Bölümde silme işlemini ve son olarak güncelleme işlemini anlatağım .

1.Adım :: İlk önce Office Access paket programını kullanarak aşağıdaki gibi bir tablo oluşturuyoruz .2.Adım :: Veritabanımızı oluşturduktan sonra sıra geldi bu veritabanını .NET eklemeye . Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi de veritabanı ekleme işlemini yapıyoruz .

3.Adım :: Sıra geldi Asp.Net sayfamızı tasarlamaya . Sayfamıza 1 Adet Button ,3 Adet de TextBox ekliyoruz .Yukarıdaki resimde gösterilen şekli aşağıdaki kodu ile kısa sürede yapabilirsiniz .


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="sanalkurs._Default" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

    <title></title>

    <style type="text/css">

        .style1

        {

            width: 94px;

            text-align: right;

            font-weight: bold;

        }

    </style>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

    

        <table align="center" style="width: 28%;">

            <tr>

                <td class="style1">

                    Adınız</td>

                <td>

                    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>

                </td>

            </tr>

            <tr>

                <td class="style1">

                    Soyadınız</td>

                <td>

                    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>

                </td>

            </tr>

            <tr>

                <td class="style1">

                    Doğum Yeri</td>

                <td>

                    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>

                </td>

            </tr>

            <tr>

                <td colspan="2" style="text-align: center">

                    <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Kaydet" />

                </td>

            </tr>

        </table>

    

    </div>

    </form>

</body>

</html>4:Adım :: Şimdi Asp.Net ile veritabanına bağlanıp , bilgileri kaydetmek için gerekli olan işlemleri yapıyoruz .Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra sayfamızın "CodeBehind " kısmında aşağıdaki kütüphaneleri ekliyoruz.


using System.Data;

using System.Data.OleDb;Ekledikten sonra veri tabanıyla bağlantımızı sağlaması için Global olarak bir bağlantı nesnesi oluşturuyoruz.


OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|sanalkurs.accdb");5.Adım :: Şimdi sıra geldi buton altına kodları yazmaya .


protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            baglanti.Open();

            OleDbCommand veriKaydet = new OleDbCommand("Insert Into SKTablo (usename,usesurname,dogumYeri) Values('"+TextBox1.Text+"','"+TextBox2.Text+"','"+TextBox3.Text+"')",baglanti);

            veriKaydet.ExecuteNonQuery();

            baglanti.Close();

        }Fuat ŞENGÜL, 2.Bölümde görüşmek üzerede . Kolay Gelsin ..
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git