Asp.net'te Veritabanına Bağlanmak ve Veri Eklemek.

Bu makalemde sizlere asp.net ile veritabanına nasıl bağlanılır ve nasıl veri ekleme ve okuma yapılır bunları göstereceğim.

Merhabalar, yeni bir dersimizde daha beraberiz.

Bu dersimizde belirttiğimiz gibi Asp.net'te veri tabanına bağlanıp veri eklemeyi ve okumayı göreceğiz.

Visual Studio'ma girip bi VB.net projesi açıyoruz.

Öncelikle default.aspx'de formumuzu tasarlayalım.

Default.aspx


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title>Untitled Page</title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

    

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Adınız:"></asp:Label>

        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>

        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" 

            ErrorMessage="RequiredFieldValidator" ControlToValidate="TextBox1">Lütfen boş alan bırakmayınız!</asp:RequiredFieldValidator>

        <br />

        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Soyadınız:"></asp:Label>

        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>

        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" 

            ErrorMessage="RequiredFieldValidator" ControlToValidate="TextBox2">Lütfen 

        boş alan bırakmayınız!</asp:RequiredFieldValidator>

        <br />

        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Email:"></asp:Label>

        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>

        <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" 

            ErrorMessage="RegularExpressionValidator" ControlToValidate="TextBox3" 

            ValidationExpression="w+([-+.']w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*">Lütfen 

        emalinizi dogru bir biçimde giriniz!</asp:RegularExpressionValidator>

        <br />

    <hr />

    <br />

    

    </div>

    <asp:Label ID="label4" runat="server"></asp:Label>

    <p>

    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />

    </p>

    </form>

</body>

</html>Sonra codebehind sayfamız olan Default.asp.vb sayfamıza gelelim.

Ve c://users kısmında Visual Studio'muz bizim projelerimizi tutar. Açmış olduğumuz projemizin ismini Visual Studio'nun sağ tarafından Server Explorer kısmından öğreniyoruz.

Solition seçeneğinin altında bizim projemizin yol ismi yazar. Burada App_Data klasörümüze veritabanı açalım. Tablomuzu isimini "kayıtlar" koyalım. Daha sonra id, adi, soyadi, email adında sütunlar oluşturalım. Id:otomatik sayı, adi, soyadi ve email sutunlarının modunu metin olarak ayarlayıp veritabanının ismini "veriler.mdb" olarak kayıt edin. Daha sonra veritabanı bağlantımızı yapacak ve kayıt ekleme işlemlerini yapacağımız sayfamıza gelelim...


Imports System.Data

Imports System.Data.OleDb

Partial Class _Default

    Inherits System.Web.UI.Page

    Dim baglanti As New OleDbConnection

    Dim tablobag As New OleDbCommand    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

        baglanti.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("App_Dataveriler.mdb")

        baglanti.Open()

    End Sub    Protected Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged    End Sub    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim adi, soyadi, email As String

        adi = TextBox1.Text

        soyadi = TextBox2.Text

        email = TextBox3.Text        tablobag.Connection = baglanti

        tablobag.CommandText = "insert into kayitlar(adi,soyadi,email)values('" & adi & "' , '" & soyadi & "' , '" & email & "')"        tablobag.ExecuteNonQuery()        label4.Text = "Bilgileriniz Başarıyla Kayıt Edilmiştir!"    End Sub

End ClassUmarım faydalı bir ders olmuştur. Sorun yaşadığınız veya anlamadığınız bir noktada mesaj olarak yazabilirsiniz.

İyi çalışmalar!
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 6 yıl önce
Hocam burda Access veritabanına mı bağladınız ?

Yukarı Git