Asp.Net otomatik zamanlı çalışan işlemler

Bu derste web siteniz application start işlemi ile başlayan otomatik işlemler yapmayı görelim.

Bu derste web siteniz application start işlemi ile başlayan otomatik işlemler yapmayı görelim.

Vb.NET kodları :

Global.asax kodları


Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

        Call ZamanliGorevSinifi.ZamanliAlarmBaslat() 

End SubZamanliGorevSinifi Class kodları


Imports System.Timers

Public Class ZamanliGorevSinifi     Private Shared _AlarmTimer As Timer     Public Shared Sub ZamanliAlarmBaslat() 

        '7200000 = 2 saat 

        '43200000 = 12 saat 

        '86400000  = 1 gün (24 saat) 

        _AlarmTimer = New Timer(43200000) 

        AddHandler _AlarmTimer.Elapsed, AddressOf OnAlarmEvent 

        _fiyatAlarmTimer.Enabled = True 

    End Sub     Private Shared Sub OnAlarmEvent(source As Object, e As ElapsedEventArgs) 

        Dim th As New System.Threading.Thread(AddressOf AlarmSinifi.alarmKontrolveGonderme) 

        th.IsBackground = True 

        th.Start()     End Sub End ClassAlarmSinifi kodları


Public Class AlarmSinifi 

   Public Shared Sub alarmKontrolveGonderme() 

   ' kafanıza göre takılın db işlemi yapın, 

   ' döviz bilgilerini çekin 

   ' backup alın 

   End Sub 

End ClassC# kodları :
Global.asax kodları


public void Application_Start(object sender, EventArgs e)     ZamanliGorevSinifi.ZamanliAlarmBaslat(); 

}ZamanliGorevSinifi Class kodları


using System.Timers; 

public class ZamanliGorevSinifi     private static Timer _AlarmTimer; 

    public static void ZamanliAlarmBaslat() 

    { 

        //7200000 = 2 saat 

        //43200000 = 12 saat 

        //86400000  = 1 gün (24 saat) 

        _AlarmTimer = new Timer(43200000); 

        _AlarmTimer.Elapsed += OnAlarmEvent; 

        _fiyatAlarmTimer.Enabled = true; 

    }     private static void OnAlarmEvent(object source, ElapsedEventArgs e) 

    { 

        System.Threading.Thread th = new System.Threading.Thread(AlarmSinifi.alarmKontrolveGonderme); 

        th.IsBackground = true; 

        th.Start();     } }AlarmSinifi kodları


public class AlarmSinifi     public static void alarmKontrolveGonderme() 

    { 

        // kafanıza göre takılın db işlemi yapın, 

        // döviz bilgilerini çekin 

        // backup alın 

    } 

}Ne işe yarar?

Web siteniz bir defaya mahsus herhangi bir tarayıcı ile açılınca Application başlar, site IIS üzerinden kapatılmadığı sürece belirlediğiniz Timer süresinde otomatik ve sürekli olarak (12 saat bir , 2 saat bir, felan ne kadar süre belirlediyseniz artık) çalışır ve belirlediğiniz işlemi yapar.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git