Asp'de Formmail Yapımı

Sitenizdeki ziyaretçilerin size kolay bi şekilde ulaşması için bir formmail yapalım.

Sitenizdeki ziyaretçilerin size kolay bi şekilde ulaşması için bir formmail yapalım.

Bir db ve 6 tane sayfadan oluşacak formmailimiz.

Başlayalım ilk olarak default sayfasını yapalım

Aşağıdaki kodları default.asp olarak kayıt edin...


<% @LANGUAGE=VBscript %>

<html><head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">

****** http-equiv="Content-Language" *********"tr">

****** name="GENERATOR" *********"Microsoft FrontPage 5.0">

****** name="ProgId" *********"FrontPage.Editor.Document">

****** http-equiv="Content-Type" *********"text/html; charset=windows-1254">

<title>İletişim Forumu</title>

</head><body><center>

<form method="POST" action="datagonder.asp"> 

<%

    Dim  temp, ip

    temp = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")

    If  temp<>""  Then  

    ip = temp

    Else

    ip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")

    End  If

%>

<p style="margin-bottom: 10">      &nbsp;</p>

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1.5pt solid black; " width="39%" id="AutoNumber1" height="474" fpstyle="3,011111100">

    <tr>

      <td width="46%" height="16" colspan="3" style="border-style: none; font-weight:bold; color:white; background-color:black">

      <p align="center" class="yazi"><b><font size="2" color="#FFFFFF">İLETİŞİM</font></b></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="25" style="border-style: none; ">&nbsp;</td>

      <td width="16%" class="yazi" height="24" style="border-style: none; "><font face="Tahoma">

      <span style="font-size: 9pt">İSİM </span></font> </td>

      <td width="24%" height="24" align="left" style="border-style: none; ">

                  &nbsp;<input class="metinkutusu" type="text" name="isim" size="15">

                  <font face="Tahoma" color="#FF3300">*</font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="25" style="border-style: none; ">&nbsp;</td>

      <td width="16%" height="25" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      SOY İSİM</font></td>

      <td width="24%" height="25" align="left" style="border-style: none; ">

                  &nbsp;<input class="metinkutusu" type="text" name="soyisim" size="15">

                  <font face="Tahoma" color="#FF3300">*</font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="26" style="border-style: none; ">

      &nbsp;</td>

      <td width="16%" height="26" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      CİNSİYET</font></td>

      <td width="24%" height="26" align="left" style="border-style: none; ">

              &nbsp;<select size="1" name="cinsiyet" class="metinkutusu">

                  <option selected>Cinsiyetiniz</option>

                  <option value="Erkek">Bay</option>

                  <option value="Bayan">Bayan</option>

              </select> <font face="Tahoma" color="#FF3300">*</font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="25" style="border-style: none; ">

      &nbsp;</td>

      <td width="16%" height="25" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      TEL:</font></td>

      <td width="24%" height="25" align="left" style="border-style: none; ">

                  &nbsp;<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">Alan :</font><input class="metinkutusu" type="text" name="telalan" size="3">-<input class="metinkutusu" type="text" name="tel" size="15">

                  <font face="Tahoma" color="#FF3300">*</font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="24" style="border-style: none; ">

      &nbsp;</td>

      <td width="16%" height="24" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">E-MAIL:</font></td>

      <td width="24%" height="24" align="left" style="border-style: none; ">

                  &nbsp;<input class="metinkutusu" type="text" name="email" size="15">

                  <font face="Tahoma" color="#FF3300">*</font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="26" style="border-style: none; "></td>

      <td width="16%" height="26" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">WEB 

      SİTE</font></td>

      <td width="24%" height="26" align="left" style="border-style: none; ">

                  &nbsp;<input class="metinkutusu" type="text" name="website" size="15"></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="25" style="border-style: none; ">&nbsp;</td>

      <td width="16%" height="25" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      KONU:</font></td>

      <td width="24%" height="25" align="left" style="border-style: none; ">

              &nbsp;<select size="1" name="konu" class="metinkutusu">

                  <option selected>Seçiniz</option>

                  <option value="Oneri">Öneri</option>

                  <option value="Sikayet">Şikayet</option>

                  <option value="Tavsiye">Tavsiye</option>

              </select> <font face="Tahoma" color="#FF3300">*</font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="82" style="border-style: none; ">&nbsp;</td>

      <td width="16%" height="82" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      MESAJINIZ:</font></td>

      <td width="24%" height="82" align="left" style="border-style: none; "><font class="yazi"><font>

    <textarea name="mesaj" id="txtMetin" rows="5" cols="32" class="metinkutusu"></textarea>

      </font></font><font face="Tahoma" color="#FF3300">*</font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="19" style="border-style: none; "></td>

      <td width="16%" height="19" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      TARİH / SAAT:</font></td>

      <td width="24%" height="19" align="left" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" size="2"> <% = Date %>

      - <% = time %><input class="metinkutusu" type="hidden" name="tarihsaat" size="15" value="<% = Date %> - <% = time %>"></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="20" style="border-style: none; ">

      &nbsp;</td>

      <td width="16%" height="20" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">IP 

      ADRESİNİZ:</font></td>

      <td width="24%" height="20" style="border-style: none; ">

      <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"><% Response.Write ip %><input class="metinkutusu" type="hidden" name="ip" size="15" value="<% Response.Write ip %>"></span></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="16" style="border-style: none; "></td>

      <td width="16%" height="16" style="border-style: none; "></td>

      <td width="24%" height="16" align="center" style="border-style: none; "><font class="yazi"><font>

<input type="submit" value="Gönder" class="tus" />

<input type="reset" value="Temizle" class="tus" /></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="46%" height="19" style="border-style: none; " colspan="3">

      <font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#FF3300">&nbsp;Güvenlik Sebebi ile Ip 

      Adresi Tarih ve Saat ile birlikte Kayıt Edilmektedir</font></td>

    </tr>

  </table>

</form>

</body></html>Şimdi vereceğim kodları ise datagönder.asp olarak kayıt edin..


<center>

<html>

<head>

<title>İletişim Formu</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">

</head><body>

<%

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/db.mdb")isim = Request.Form ("isim")

soyisim = Request.Form ("soyisim")

sehir = Request.Form ("sehir")

yas = Request.Form ("yas")

cinsiyet = Request.Form ("cinsiyet")

telalan = Request.Form ("telalan")

tel = Request.Form ("tel")

cepalan = Request.Form ("cepalan")

cep = Request.Form ("cep")

email = Request.Form ("email")

website = Request.Form ("website")

konu = Request.Form ("konu")

mesaj = Request.Form ("mesaj")

tarihsaat = Request.Form ("tarihsaat")

ip = Request.Form ("ip")

Set Rs = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")

Sql = "Select * from sancak"

Rs.Open Sql, Connect, 1, 3'doldurulmamis form kutucuklarini doldurulmasini istiyoruzif isim ="" or soyisim ="" or cinsiyet ="" or telalan ="" or tel ="" or konu ="" or mesaj ="" then

Response.Write " * Lütfen İşaretli alanları Doldurunuz..."

else

Rs.AddNew

Rs("isim")=isim

Rs("soyisim")=soyisim

Rs("sehir")=sehir

Rs("yas")=yas

Rs("cinsiyet")=cinsiyet

Rs("telalan")=telalan

Rs("tel")=tel

Rs("cepalan")=cepalan

Rs("cep")=cep

Rs("email")=email

Rs("website")=website

Rs("konu")=konu

Rs("mesaj")=mesaj

Rs("tarihsaat")=tarihsaat

Rs("ip")=ipRs.Update

Response.Write "<b>Mesajınız iletilmiştir En kısa Sürede incelenecektir."

end if

Rs.close

Set Rs = Nothing

%>        <input onClick="history.back();" type="button" value="Geri Dön" class="tus"></font></u></font></b><p align="center"><p align="center"><p align="center">

</p>

<html></center>Bunları da yaptıysanız şimdi yönetim bölümünü yapalım. Aşağıdaki kodlarıda yonetim.asp diye kayıt edin...


<!--#include File="sifre.asp"-->

<%

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/db.mdb")

%>

<meta http-equiv="Content-Language" content="tr"><%

Set Rs = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")

Sql = "Select * from sancak"

Rs.Open Sql,Connect,1,3

%> 

 <div align="center">

   <center>

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="58%">

  

  <tr>

    <td width="25%" align="left"><font face="Tahoma" size="2">ADI SOYADI</font></td>

    <td width="25%" align="left"><font face="Tahoma" size="2">İLETİŞİM KONUSU</font></td>

    <td width="25%" align="center"><font face="Tahoma" size="2">OKU</font></td>

    <td width="25%" align="center"><font face="Tahoma" size="2">SİLME İŞLEMİ</font></td>

  </tr>

</table>

   </center>

</div>

 <center>

   <%

  Do while not Rs.eof

  %>

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="58%">

  

  <tr>

    <td width="100%" colspan="4">&nbsp;</td>

  </tr>

 

  <tr>

 

    <td width="25%" style="border: 1px dotted #C0C0C0"><font size="2" face="Tahoma"><%=Rs("isim")%>&nbsp;<%=Rs("soyisim")%></font></td>

    <td width="25%" style="border: 1px dotted #C0C0C0"><font size="2" face="Tahoma"><%=Rs("konu")%></font></td>

    <td width="25%" style="border: 1px dotted #C0C0C0">

    <p align="center">

    <font size="2" face="Tahoma"><a href="oku.asp?id=<%=Rs("id")%>"><img border="0" src="images/oku.gif"></a></font></td>

    <td width="25%" style="border: 1px dotted #C0C0C0">

    <p align="center"><a href="sil.asp?id=<%=Rs("id")%>">

    <font size="2" face="Tahoma"><img border="0" src="images/sil.bmp"></font></a></td>

  </tr>

  <tr>

    <td width="100%" colspan="4">&nbsp;</td>

  </tr>

  </table>

<%

Rs.MoveNext

Loop

%>

</center>

<p align="center">&nbsp;</p>Bunuda yaptıysanız yönetime giriş için şifre sayfamızı oluşturalım vereceğim kodları sifre.asp olarak kayıt edin...


<%

dim sifre

sifre = "admin"

if session("administrator") <> sifre then

if request.form("administrator") <> sifre then

call sifreform

else

session("administrator") = sifre

end if

end if

%><%

sub sifreform

aynen = "http://" & Request.ServerVariables("HTTP_HOST") & Request.ServerVariables("URL")

%><html>

<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">

<title>İletişim Formu</title></head>

<body bgcolor="#FFFFFF">

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<form method=post action="<%=aynen%>">

<p align="center">

<font class="yazi">&nbsp;<span style="font-size: 9pt"><font face="Tahoma">Yönetici Parolası :</font></span></font> 

<input type="password" name="administrator" value="" size="20" class="metinkutusu"><font color="#008000">

</font>&nbsp;<input type="submit" value="Giris Yap" class="tus">

</form>

</font><p align="center">&nbsp;</p><%

response.end

end sub

%>Evet, sıra geldi oku ve sil komutlarına. İlk verdiğim kodları oku.asp, ikinci verdiğim kodlarıda sil.asp olarak kayıt edin.

oku.asp


<% @LANGUAGE=VBscript %>

<!--#include File="sifre.asp"--><html><head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">

<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">

<title>İletişim Formu</title>

</head><body><center>

<%

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/db.mdb")

%><%

id= Request("id")

Set Rs = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")

Sql = "Select * from sancak where id = " &id& ""

Rs.Open Sql,Connect,1,3

%> <p style="margin-bottom: 10">      &nbsp;</p>

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1.5pt solid black; " width="39%" id="AutoNumber1" height="474" fpstyle="3,011111100">

    <tr>

      <td width="46%" height="16" colspan="3" style="border-style: none; font-weight:bold; color:white; background-color:black">

      <p align="center" class="yazi"><b>

      <font face="Tahoma" size="2" color="#FFFFFF">İLETİŞİM</font></b></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="25" style="border-style: none; ">&nbsp;</td>

      <td width="16%" class="yazi" height="24" style="border-style: none; "><font face="Tahoma">

      <span style="font-size: 9pt">İSİM </span></font> </td>

      <td width="24%" height="24" align="left" style="border-style: none; ">

                  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#808080">&nbsp;<%=Rs("isim")%></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="25" style="border-style: none; ">&nbsp;</td>

      <td width="16%" height="25" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      SOY İSİM</font></td>

      <td width="24%" height="25" align="left" style="border-style: none; ">

                  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#808080">&nbsp;<%=Rs("soyisim")%></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="26" style="border-style: none; ">

      &nbsp;</td>

      <td width="16%" height="26" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      CİNSİYET</font></td>

      <td width="24%" height="26" align="left" style="border-style: none; ">

              <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#808080">&nbsp;<%=Rs("cinsiyet")%></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="25" style="border-style: none; ">

      &nbsp;</td>

      <td width="16%" height="25" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      TEL:</font></td>

      <td width="24%" height="25" align="left" style="border-style: none; ">

                  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#808080">&nbsp;<%=Rs("telalan")%>-<%=Rs("tel")%></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="24" style="border-style: none; ">

      &nbsp;</td>

      <td width="16%" height="24" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">E-MAIL:</font></td>

      <td width="24%" height="24" align="left" style="border-style: none; ">

                  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#808080">&nbsp;<%=Rs("email")%></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="26" style="border-style: none; "></td>

      <td width="16%" height="26" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">WEB 

      SİTE</font></td>

      <td width="24%" height="26" align="left" style="border-style: none; ">

                  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#808080">&nbsp;<%=Rs("website")%></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="25" style="border-style: none; ">&nbsp;</td>

      <td width="16%" height="25" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      KONU:</font></td>

      <td width="24%" height="25" align="left" style="border-style: none; ">

              <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#808080">&nbsp;<%=Rs("konu")%></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="82" style="border-style: none; ">&nbsp;</td>

      <td width="40%" height="82" style="border-style: none; " colspan="2" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      MESAJI :<font color="#808080"> <%=Rs("mesaj")%></font></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="43%" height="20" colspan="3" style="border-style: none; ">

      <p align="left"><b><font face="Tahoma" size="2">GÜVENLİK BİLGİLERİ</font></b></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="19" style="border-style: none; "></td>

      <td width="16%" height="19" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

      TARİH / SAAT:</font></td>

      <td width="24%" height="19" align="left" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" size="2">

<%=Rs("tarihsaat")%></font><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#808080">      </font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="20" style="border-style: none; ">

      <img border="0" src="images/ip.gif"></td>

      <td width="16%" height="20" style="border-style: none; "><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">IP 

      ADRESİNİZ:</font></td>

      <td width="24%" height="20" style="border-style: none; ">

      <font face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt"><%=Rs("ip")%></span></font></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="3%" height="16" style="border-style: none; "></td>

      <td width="16%" height="16" style="border-style: none; ">

      </td>

      <td width="24%" height="16" align="center" style="border-style: none; "><font class="yazi">

      <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">

&nbsp;</font></font><a href="sil.asp?id=<%=Rs("id")%>"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt"><input onClick="history.back();" type="button" value="Geri Dön" class="tus"></font></a></td>

    </tr>

    <tr>

      <td width="46%" height="19" style="border-style: none; " colspan="3">

      <font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#FF3300">&nbsp;</font></td>

    </tr>

  </table>

</body></html>sil.asp


<!--#include File="sifre.asp"-->

<title>İletişim Formu</title>

<% Response.Buffer = True %>

<%

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/db.mdb")

%>

<%

id = Request("id")

Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

Delete = "DELETE from sancak WHERE id="&id&""

Rs.open Delete,Connect,1,3Response.Redirect Request.serverVariables("HTTP_REFERER")

%>Şimdi bir kod daha vereceğim, bunu da not defterine yazıp stil.css olarak kayıt edeceksiniz.


<!--

/* Yazi Formatları ---------------------------------------------------------------------*/

.Yazi        { font-family: Arial; color: #000000; font-size: 8pt; text-decoration: none; word-wrap:break-word }

.Yazirenksiz { font-family: Arial; font-size: 8pt; text-decoration: none }

.YaziBuyuk { font-family: Arial; font-size: 11pt; text-decoration: none }

.Kirmizi { font-family: Arial; color: #1061BF; font-size: 8pt; text-decoration: none }

.SeciliYazi  { font-family: Arial; color: #FF3300; font-size: 8pt; font-weight: bold }

.Baslik      { font-family: Arial; color: #1061BF; font-size: 8pt; font-weight: bold }

h1      { font-family: Arial; color: #1061BF; font-size: 8pt; font-weight: bold }

/* Bağlantı Formatları -------------------------------------------------*/

A:Link       { font-family: Arial; color: #000000; text-decoration: none }

A:Active     { font-family: Arial; color: #000000; text-decoration: none }

A:Visited    { font-family: Arial; color: #000000; text-decoration: none }

A:Hover      { font-family: Arial; color: #1061BF; text-decoration: none }/* Tablo Formatları ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

.Golgeli     { border-left-style: solid; border-left-width: 1; border-right-style: solid; border-right-width: 2; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 2; padding: 5 }/* Form Alanı Formatları ------------------------------------------------------------------------------------------*/

.MetinKutusu { font-family: Arial; font-size: 8pt; border: 1px solid #C0C0C0; padding: 1; background-color: #F9F9F9 }

.Tus         { font-family: Arial; font-size: 8pt }

.AcilirKutu  { font-family: Arial; font-size: 8pt }

-->#clsCode {

    font: "Courier New";

    font-size: 12;

    color: gray;

    text-decoration: none;

    background-color: #D3D3D3;

    border: 1px solid gray;

    width: 90%;

}#mostSelect {

    width: 150px;

    font: 11px "Trebuchet MS";

}#fontStyle {

    font: 11px "Trebuchet MS";

    cursor: pointer;

}#hostingP

{

    color: #1061BF;

    height: 1px;

}#ucretliHosting

{

    background-image: url('http://download.aspindir.com/images/title.gif');

    border: 1px solid;

    border-color: #003CAD;

}#uHText {

    font-family: Arial;

    font-size: 8pt;

    color:white;

    font-weight: bold;

}#hostingMasterTable

{

    border: 1px solid;

    border-color: #111111;

    font-family: Arial;

    font-size: 8pt;

    font-weight: bold;

    padding: 3px;

}#hmTText {

    font-family: Arial;

    font-size: 8pt;

    color: #689EDD;

}#slaveHosting {

    font-family: Arial;

    font-size: 8pt;

}#hrP {

    color: #EBE5E5;

    height: 1px;

}Bunu da bitirdiyseniz son olarak db'yi vereceğim. Burayı dikkatli okuyun lütfen.

Vereceğim db'yi db adında bir klasör oluşturup içine atınız.

Db'yi indirmek için buraya tıklayınız.

Bu linkten indirerek hostunuza upload edin.

Form maili eklemek istediğiniz sayfaya:


<!--#include File="buraya formmaili upload ettiğin dosyanın adını yaz/default.asp"-->kodunu eklemeniz yeterli olacaktır...

Arkadaşlar bu ilk dersim.

Bir problem yaşarsanız yorumlarda yazabilirsiniz.

Kolay gelsin.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 11 yıl önce
Selam Arkadaşlar nere yazacağımı bilmediğim için buraya yazıyorum umarım yardımınız dokunur... Bende microsoft office 2007 yüklü şimdikde frontpage yükledim ama bir türlü bulamadım frontpage açamıyorum.....ACil YArdım Lütfen...
• 11 yıl önce
dreamweaver yüklesen daha güzel olur bu daha fazla yardım için forum bölümüne yazarsan yardım edecek biri mutlaka çıkar
• 11 yıl önce
arkadaşım teşekürler kodlarda açıklıkmı var ben bunu siteme ekledim siteyi hacklediler ftp den dosyaları indirip inceledim burda defult aspde farklı kodlar çıktı istiyosan sende incele http://rapidshare.com/files/248935496/iletisim.rar.html
• 11 yıl önce
Emeğiniz için teşekkürler. Herşeyi çok güzel anlatmışsınız ama aklıma takıldı şimdi arkadaş siteyi hacklediler falan yazmş merak ettim. Kodlarda problem var mı yok mu. Bi açıklık getirirseniz sevinirim...
• 11 yıl önce
hcgullu kardeş kodlarda hiç bi sorun yok sadece bana iframe virüsü bulaşmıştı kodlar sapasağlam virüsü temizleyip kodları kullanmaya devam ediyorum
• 11 yıl önce
tşk arkadaşlar bi problem olmaması lazım ama detaylı bidaha incelerim
• 11 yıl önce
arkadaşım kodları burda paylaşmıssın ama kodlarda açıklar var yarım yamalak iş yapıpta sonra insanların yaptıkları emek sarf ettikleri sitelerin eklenmesi pek hoş değil arkadaşlar hazırlardan kaçın kendiniz yapın
• 11 yıl önce
kodlar çok eksik asp bilgisi olmayan arkadaşlar bu kodları kullanamaz veya düzenlemeyez mesela örnek datagönder.asp yanlış doğru olan datagonder.asp olarak kayıt edin Sql = "Select * from sancak" data sancak adında tablo yok tablo adında tablo var yanlış olmuş burası Sql = "Select * from tablo" olacak kodlar açık bunu kullanmayın sitesinde kullanmak isteyen arkadaşlar
• 11 yıl önce
ben kodları falan denemedim ama böyle bir çalışmayı paylaştığınız için teşekkürler.:gul:
• 11 yıl önce
Db'yi indirmek için buraya tıklayınız. bu linke inen bi şey yok
• 11 yıl önce
bi konu hakkında acil yardım almam gerekiyo bende asp da form alanı oluşturuyorum ama gönder butonu ekranda gözükmüyo neden kaynaklanıyo olabilir kod: <%-- <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Gönder" OnClick="Button1_Click" Width="119px" />--%>
• 11 yıl önce
ARKADAŞIM NEDEN DB DOSYASINI TEKRAR YÜKLEMEDİN?
• 10 yıl önce
db yi indiremiyoruz Sayfa görüntülenemiyor diyor ya alternatif link ver veya içeriğini yaz biz oluşturalım
• 10 yıl önce
selamlar paylaşım için tşkler elinize sağlık fakat db inmiyor lütfen linki tekrar paylaşırmısınız:kirp:

Yukarı Git