Arrayler'de function kullanarak 8 işlem

Arrayler'de function kullanarak 8 işlem

Arrayler'de function kullanarak array giriş, çıkış, toplama, ortalama alma, array ters çevirme, girilen minimum ve maximum değer ve kopyalama işlemi

Kesinlikle Array ve function kullanımında bu işlemlerin bilinmesini tavsiye ederim.

#include<stdio.h>
#define size 10 //herhangi bir değer olabilir. Bu değer bizim arrayin geçici boyutu.  

void array_gir(int a[],int s);
void array_cikis(int a[],int s);
int toplama(int a[],int s);
float ortalama(int a[], int s);
int maximum(int a[], int s);
int minimum(int a[],int s);
void array_kopya(int a[],int ka,int s);
void array_ters(int a[],int s);

int main(void){
	
	int arr[size],arr_kop[size],boyut;
	printf("Dizin Boyutu Giriniz:");
	scanf("%d",&boyut);

	array_gir(arr,boyut);
	printf("n");
	array_cikis(arr,boyut);
	printf("n");
	printf("Dizin değerlerinin toplami: %d n",toplama(arr,boyut));
	printf("Dizin değerlerinin ortalamasi: %.2f n",ortalama(arr,boyut));
	printf("Maximum değer: %d n",maximum(arr,boyut));
	printf("Minimum değer: %d n",minimum(arr,boyut));
	array_kopya(arr,arr_kop,boyut);
	printf("n");
	array_ters(arr,boyut);
	
	getchar();
	getchar();
	return 0;
}
void array_gir(int a[],int s){
	int i=0;

	for(i;i<s;i++){
		printf("array[%d]=",i);
		scanf("%d",&a);
	}
}
void array_cikis(int a[],int s){
	int i=0;
	for(i;i<s;i++)
		printf("array[%d]=%d n",i,a);
}
int toplama(int a[],int s){
	int toplam=0,i=0;
	for(i;i<s;i++){
		toplam+=a;	
	}
	return toplam;
}
float ortalama(int a[],int s){
	return (float)toplama(a,s)/s;
}

int maximum(int a[],int s){
	int max,i=0;	
	max=a[0];
	for(i;i<s;i++){
		if(max<a)
			max=a;
	}
	return max;

}

int minimum(int a[],int s){
	int min,i=0;	
	min=a[0];
	for(i;i<s;i++){
		if(min>a)
			min=a;
	}
	return min;

}
void array_kopya(int a[],int ka[],int s){
	int i;
	for(i=0;i<s;i++)
		ka=a;
	for(i=0;i<s;i++)
		printf("kopya[%d]=%dn",i,ka);
}

void array_ters(int a[],int s){
	int i,j,temp;
	for(i=0,j=s-1;i<j;i++,j--){
		temp=a;
		a=a[j];
		a[j]=temp;	
	}
	for(i=0;i<s;i++)
		printf("a[%d]=%d n",i,a);
}

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git