Arduino ile Keypad ve LCD Ekran Kullanma

Arduino ile Keypad aracılığıyla okunan karakteri LCD ekrana yazdırma uygulaması

Arduino ile Keypad aracılığıyla okunan karakteri LCD ekrana yazdırma uygulaması

Bağlantılar:

LCD RS - Arduino A0
LCD E - Arduino A1
LCD 4 - Arduino A2
LCD 5 - Arduino A3
LCD 6 - Arduino A4
LCD 7 - Arduino A5

Keypad ROW 1 - Arduino D5
Keypad ROW 2 - Arduino D4
Keypad ROW 3 - Arduino D3
Keypad ROW 4 - Arduino D4

Keypad COL 1 - Arduino D6
Keypad COL 2 - Arduino D7
Keypad COL 3 - Arduino D8
Keypad COL 4 - Arduino D9

 

Proje kodu:

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Keypad.h>

LiquidCrystal lcd(A0, A1, A2, A3, A4, A5);

#define KEYPAD_ROWS 4
#define KEYPAD_COLS 4

char keys[KEYPAD_ROWS][KEYPAD_COLS] = 
{
 { '1', '2', '3', 'A' },
 { '4', '5', '6', 'B' },
 { '7', '8', '9', 'C' },
 { '*', '0', '#', 'D' }
};

byte rowPins[] = { 5, 4, 3, 2 };
byte colPins[] = { 6, 7, 8, 9 };

Keypad kpd
(
 makeKeymap(keys),
 rowPins, colPins,
 KEYPAD_ROWS, KEYPAD_COLS
);

void setup()
{
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.print("YUNUS AKADEMI");
 lcd.setCursor(0, 1);
}

void loop()
{
 char key = kpd.getKey();
 
 if (key)
 {
  lcd.print(key);
 }
}

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git