Android Studio - Textview Kullanım Örneği

Bu ders ile birlikte Textview nesnesini kullanarak, örnek bir uygulama yapacağız. setOnLongClickListener, setOnClickListener kullanımları yer alır.

Merhabalar , textview nesnesini kullanarak örnek bir uygulama yapmaya hızlı bir şekilde başlıyoruz.

Yeni bir proje açıyoruz. 

Select File -> New -> Project -> Android Application Project 

İsmini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. (Örn. textviewKullanimi) 

1. activity_main.xml  İçeriği
 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
 
  <TextView
    android:id="@+id/textView1" <!-- id tanımladık --!>
    android:clickable="true"  <!-- tıklanabilirlik özelliği kazandırdık --!>
    android:textSize="20dp"
    android:textColor="#0000FF"
    android:gravity="center"  <!-- ortaladık --!>
    android:lineSpacingMultiplier="1.5" <!-- metinlerdeki satır boşluklarını ayarlıyoruz --!>
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true" <!-- üstte görüntülenmesini sağlıyoruz --!>
    android:layout_centerHorizontal="true" 
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:text="Textview nesnesi 1 " /> 
 
  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:clickable="true"
    android:textSize="20dp"
    android:textColor="#FF9900"
    android:gravity="center"
    android:lineSpacingMultiplier="1.5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="120dp"
    android:text="Java" />
  
  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:clickable="true"
    android:textSize="20dp"
    android:textColor="#FF0000"
    android:gravity="center"
    android:lineSpacingMultiplier="1.5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="190dp"
    android:text="Android" />
 
</RelativeLayout>
2.MainActivity.java

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
 
public class MainActivity extends Activity {
 
	TextView tv1, tv2, tv3; // Textview nesnelerini tutacak değişkenleri belirliyoruz
	
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    

    // Textview nesnelerini , xml den çekip oluşturduğumuz değişkenlere eşitliyoruz.
    tv1 = (TextView) findViewById(R.id.textView1); 
    tv2 = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
    tv3 = (TextView) findViewById(R.id.textView3);
    
    tv1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

// 1.textview e tıklayınca ekrana merhaba hoş geldin yazmasını sağlıyoruz
			
		public void onClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			Toast.makeText(getBaseContext(), "Merhaba Hoş Geldin", // Ana mainactivity'de merhaba hoş geldin yazmasını sağlıyoruz.
				Toast.LENGTH_SHORT).show(); // Bu satırda mesajın görüntülenme süresini belirliyoruz.
		}
	});
    
    tv2.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
			
		public boolean onLongClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			Toast.makeText(getBaseContext(), "Java Long Clicked",
				Toast.LENGTH_SHORT).show();
 
			return false;
		}
	});
    
    tv3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			
		public void onClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			Toast.makeText(getBaseContext(), "Sadece tıkladığın için bu mesaj gözüktü",
				Toast.LENGTH_SHORT).show();
		}
	});
    
    tv3.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
			
		public boolean onLongClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			Toast.makeText(getBaseContext(), "Basılı tuttuğun için bu mesaj gözüktü",
				Toast.LENGTH_SHORT).show();
 
			return true;
		}
	});
  }
 
 // Dipnot : setOnLongClickListener ile setOnClickListener farklı şeylerdir fakat çünkü tetikleme şekilleri farklıdır
// ilkinde kullanıcı basılı tutması gerekir , ikincisinde bir kere dokunması yeterlidir.

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git