Ağ Adresi Hesaplama

Ağ Adresi Hesaplama

Bu dersimizde verilen bir ip ile ağ adresi,subnet mask,broadcast,başlangıç ve bitiş adreslerinin hesaplanmasına göz atacağız.

Ağ Adresi hesaplama nasıl yapılır?

Formül: ip adresi+(mantıksal ve işlemi)alt ağ maskesi(binary sisteminde)

Öncelikle ip sınıflarını öğrenelim.

A sınıfı: İlk okteti    1 – 126 arası olanlar --> Öngörülen Ağ Maskesi:255.0.0.0

B sınıfı: İlk okteti 128 – 191 arası olanlar --> Öngörülen Ağ Maskesi:255.255.0.0

C Sınıfı: İlk okteti 192 – 223 arası olanlar --> Öngörülen Ağ Maskesi:255.255.255.0

D sınıfı: İlk okteti 224 – 239 arası olanlar --> Çoklu yayın (Multicast)

E sınıfı: İlk okteti 240 – 254 arası olanlar --> Araştırma için ayrılmıştır.

 Elimizde bulunan ip adresinin ilk okteti sınıf ayrımı için yardımcı olmaktadır.                      

Örnek:192.268.4.56  ( C sınıfı)

Alt Ağ Maskelerinin  ikilik taban (binary)  ve ondalık taban (decimal) gösterimi:

Örneğin; Alt ağ maskesi 255.0.0.0 olan maskenin gösterimleri aşağıda verilmiştir.

 Maske Gösterim Şekilleri                              Alt Ağ Maskesi   

 İkilik Taban                                        11111111.00000000.0000000.0000000

 Ondalık Taban                                    255     .      0       .      0      .      0

  • Bir alt ağ maskesindeki 1 bitleri  IP adresinin ağ adresi kısmını, 0 bitleri ise IP adresinin host kısmını gösterir.
  • Host sayısını bulmada genel formül 2^n dir. Buradaki n, alt ağ maskesindeki 0 olan bitlerin sayısıdır.
  • Alt ağ maskesindeki 0 olan bitlerin, IP adresindeki karşılığı olan bitlerin tamamı 1 yapılarak broadcast adresi hesaplanır.
  • Alt ağ maskesi ile IP adresi mantıksal AND (VE) işlemine tabi tutulduğunda ağ adresi bulunur.

Her bir alt ağdaki istemci sayısı "2^n-2" formülünden bulunabilir. Kullanıcı sayısını veren 2^n değerinden 2 çıkarılması ise ağ adresi (Network ID) ve yayın adresinin (Broadcast ID) IP olarak kullanıcılara verilememesinden kaynaklanmaktadır. 

Örnek soru üzerinden anlatım: Kullanılacak blok 176.237.200.0/22 olsun.Talep edilen boyut ise;

İstanbul:300,Ankara:50,İzmit:10;Link 1:6,Link 2:6 olsun.

ip adresimizin ilk okteti 176 olduğu için B sınıfındadır.

Buna göre tablomuza bakarak atanan boyutları tespit edelim.Minimum istendiği için atanan boyut talep edilen boyutu minimum düzeyde kapsamalıdır.Buna göre atanan boyutlar ve maskeler:

 

                         İstenilen boyut   Atanan boyut      Maske

İstanbul                300                    510                  /23

Ankara                  50                     62                    /26

İzmit                     10                     14                    /28

Link 1                    6                       6                     /29

Link 2                    6                       6                     /29

Daha sonra ağ adreslerini bulalım:

İstanbul için;

İp adresi:176.237.200.0/23(10110000. 11101101. 11001000.00000000)

Subnet mask:255.255.254.0(11111111.11111111. 11111110.00000000)

Alt ağ adresi:176.237.200.0(mantıksal ve işlemi yapılarak)

Ankara için;

Burada dikkat edilmesi gereken durum İstanbul da atanan boyut 510 ve kapsayacağı adress sayısı ise 512(256*2)’dir.Her oktet en fazla 255 sayısını alır bu yüzden Ankara’yı hesaplamamız için ip adresine (256*2)eklememiz gerekmektedir.

Bu durumda;

Alt ağ adresi:176.237.202.0/26

Aynı yöntem ile diğerlerini yapınız….

Başlangıç ve Bitiş adresleri:

 

                       Ağ adresi            Başlangıç adresi            Bitiş adresi

İstanbul        176.237.200.0          176.237.200.1           176.237.201.254

Ankara         176.237.202.0          176.237.202.1           176.237.202.62

İzmit            176.237.202.64        176.237.202.65          176.237.202.78

Link 1           176.237.202.80        176.237.202.81          176.237.202.86

Link 2           176.237.202.88        176.237.202.89          176.237.202.94

 

FORMUL:

X:Maske sayısı

n:Subnet mask(ağ maskesi) de bulunan 0 sayısı(binary system de)

32-X=n

2^n=toplam adres(ip)sayısı

(2^n)-2=toplam host sayısı

Arkadaşlar burada pratik bir yöntem kullanacağız.Her bir oktet içerisinde 8 bit bulunur.Yani her ip 32 bitten oluşmaktadır.

32-maske sayısı=ip adresinde bulunan 0 sayısını verir.Diğer sayılar ise 1 dir.

Örneğimize bakalım;

İstanbul için maskemiz /23 tür.Öyle ise 32-23=9

2^9-2=510 dur.Burada 2 çıkarmamızın sebebi ise network ID ve broadcast dahil değildir.Yani 510 adet host 512 tane ise toplam ip sayısı vardır.Ancak her oktet en fazla 255 sayısını alacağı için hostları böleriz.Bu durumda son oktet ten bir 256 i alır 3.oktete 1 ekleriz elimizde son oktette bir 256 daha kalır zaten network ID ve broadcast dahil olmadığı için son oktete 254 yazarız.Başlagıç adresi için ağ adresine 1 eklenir.

Broadcast için ise bitiş adresine 1 eklenir.

 

 

                           Bitiş adresi                  Broadcast

İstanbul            176.237.201.254         176.237.201.255

Ankara             176.237.202.62           176.237.202.63

İzmit                176.237.202.78           176.237.202.79

Link 1               176.237.202.86           176.237.202.87

Link 2               176.237.202.94           176.237.202.95

 

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git