Access Veritabanında Veri Güncellemek

Visual Studio C# ile Access veritabanındaki verileri güncellemek. UPDATE SQL deyimini kullanarak kayıtları güncellemek. Kısa, kolay anlatım.

Visual Studio C# ile Access veritabanındaki verileri güncellemek. UPDATE SQL deyimini kullanarak kayıtları güncellemek. Kısa, kolay anlatım.Bütün Kodlar (5 part'ın hepsi):


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            this.tablo1TableAdapter.Fill(this.database2DataSet1.Tablo1);

            listele();

        }        //Written by Mustafa Salih Oğuz        OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Database2.accdb");        void baglan()

        {

            try

            {

                if (conn.State == ConnectionState.Closed)

                    conn.Open();

            }

            catch (Exception hata)

            {

                MessageBox.Show(hata.Message);

            }

        }        void listele()

        {

            baglan();

            DataTable dt = new DataTable();

            OleDbDataAdapter ad = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Tablo1", conn);

            ad.Fill(dt);

            dataGridView1.DataSource = dt;

        }        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            listele();

        }        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            baglan();

            OleDbCommand kom = new OleDbCommand("INSERT INTO Tablo1 (Ad,Soyad) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "')", conn);

            kom.ExecuteNonQuery();

            listele();

            conn.Close();

        }        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            baglan();

            OleDbCommand kom = new OleDbCommand("DELETE FROM Tablo1 WHERE Ad='" + textBox1.Text + "' AND Soyad ='" + textBox2.Text + "'", conn);

            kom.ExecuteNonQuery();

            listele();

            conn.Close();

        }        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            baglan();

            DataTable dt = new DataTable();

            OleDbDataAdapter ad = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Tablo1 WHERE Ad= '" + textBox1.Text + "'", conn);

            ad.Fill(dt);

            dataGridView1.DataSource = dt;

        }        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            baglan();

            DataTable dt = new DataTable();

            OleDbDataAdapter ad = new OleDbDataAdapter("UPDATE tablo1 SET Ad='" + textBox1.Text + "' Where Soyad ='" + textBox2.Text + "'", conn);

            ad.Fill(dt);

            dataGridView1.DataSource = dt;

            listele();

            conn.Close();        }        /* void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            baglan();

            DataTable dt = new DataTable();

            OleDbDataAdapter ad = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Tablo1 WHERE Ad LIKE '%" + textBox1.Text + "%'", conn);

            ad.Fill(dt);

            dataGridView1.DataSource = dt;

        }*/

  • Etiketler;
MSOTech MSOTech
Sanalkurs.net
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git