VB6 için NotifyIcon Kullanımı

VB.NET ile toolboxtan kullanılabilen NotifyIcon nesnesini Visual Basic 6 ile kullanmayı görelim. (Shell32 API)

Merhaba arkadaşlar,

Bu dersimizde VB.NET NotifyIcon nesnesini VB6 ile kullanmayı öğreneceğiz.

NotifyIcon: Ekranın en sağ alt köşesinde (saatin yanında) gösterilen simge.

Visual Basic 6.0 programı ile Menü Editörden bir popup menü yapalım.

Popup > Ana Menü

...Showide > Göster Gizle

Kodun içinde gerekli açıklamaları yapacağım:


' NotifyIconData yapısını tanımlıyoruz.

Private Type NotifyIconData

Size As Long

Handle As Long

ID As Long

Flags As Long

CallBackMessage As Long

Icon As Long

Tip As String * 64

End Type' Gerekli değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Bu değerleri "shell32.h" içinde bulabilirsiniz.

Private Const Ekle = &H0

Private Const Duzenle = &H1

Private Const Sil = &H2Private Const WM_MOUSEMOVE = &H200Private Const WM_LBUTTONDOWN = &H201

Private Const WM_LBUTTONUP = &H202

Private Const WM_LBUTTONDBLCLICK = &H203Private Const WM_RBUTTONDOWN = &H204

Private Const WM_RBUTTONUP = &H205

Private Const WM_RBUTTONDBLCLICK = &H206Private Const MessageFlag = &H1

Private Const IconFlag = &H2

Private Const TipFlag = &H5' Shell32.dll içinden API fonksiyonumuzu tanımlıyoruz

Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32.dll" _

 Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal Message As Long, Data As NotifyIconData) As Boolean' Notify Icon nesnemizi tanımlıyoruz.

Private Data As NotifyIconData' İkon eklemek için kullandığımız yöntem

Private Sub SimgeyiEkle()

Data.Size = Len(Data)

Data.Handle = hWnd

Data.ID = vbNull

Data.Flags = IconFlag Or TipFlag Or MessageFlag

Data.CallBackMessage = WM_MOUSEMOVE

Data.Icon = Icon ' Formun ikonunu kullanıyoruz

Data.Tip = "Arkeolog NET - NotifyIcon" & vbNullChar ' Bilgi yazısı

Call Shell_NotifyIcon(Ekle, Data)

End Sub' İkonu kaldırmak için kullandığımız yöntem

Private Sub SimgeyiKaldir()

Call Shell_NotifyIcon(Sil, Data)

End Sub' Açılış fonksiyonu

Private Sub Form_Load()

SimgeyiEkle

End Sub' Kapanış fonksyonu

Private Sub Form_Terminate()

SimgeyiKaldir

End Sub'Menü tıklandığında

Private Sub ShowHide_Click()

Visible = Not (Visible)

End SubBu örnekte popup menu kullanmak için menüde mutlaka;

Popup -> Ana Menü
... ShowHide -> Alt Menü
Popup ve ShowHide elemanlarının bulunması gerekir.

Kolay gelsin.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 9 yıl önce
kardeşim senle msnde konusabilirmiyiz mümkünse ? yada iletisime gececegim bi adresin?
• 9 yıl önce
kardeş senle iletişime gecmem lazım bisiler sorucamda vb6 ile mumkjunmu?
• 9 yıl önce
kişisel mesaj ile sorabilirsin, veya buraya cevap olarak ta yazabilirsin; foruma yazarsan daha iyi olur, diğer arkadaşlar da ilgilenebilirler. Çünkü ben sürekli oline değilim.

Yukarı Git