Vb.NET'te Kombinasyon Hesaplama

Bu dersimizde VB.NET'te kombinasyon hesaplayan programı yazacağız.

Bu dersimizde VB.NET'te kombinasyon hesaplayan programı yazacağız. İlk olarak programın görüntüsünü oluşturalım: Daha sonra değişkenlerimizi oluşturalım:


Dim pay, payda As Double Dim n, r As Integer

Daha sonra hesaplamamızı yapabilmek için btnKombinasyonHesapla_Click Olayını yazalım:

Try pay = 1 payda = 1 If txtn.Text <> "" And txtr.Text <> "" Then n = Integer.Parse(txtn.Text) r = Integer.Parse(txtr.Text) If n >= r Then pay = Double.Parse(n, Globalization.NumberStyles.Integer) For i = 1 To r - 1 pay *= Double.Parse((n - i).ToString()) Next For i = 1 To r payda *= Double.Parse(i.ToString(), Globalization.NumberStyles.Integer) Next lblSonuc.Text = (pay / payda).ToString() Else MsgBox("r , n&#39;den b&uuml;y&uuml;k olamaz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") End If ElseIf txtn.Text = "" Then MsgBox("n sayısını giriniz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") ElseIf txtr.Text = "" Then MsgBox("r sayısını giriniz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") End If Catch hata As Exception MsgBox(hata.Message.ToString(), MsgBoxStyle.SystemModal, "Hata..!") Finally pay = 1 payda = 1 n = 1 r = 1 End Try

Bütün kodların hazır hali:

Public Class Form1 Dim pay, payda As Double Dim n, r As Integer Private Sub btnKombinasyonHesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnKombinasyonHesapla.Click Try pay = 1 payda = 1 If txtn.Text <> "" And txtr.Text <> "" Then n = Integer.Parse(txtn.Text) r = Integer.Parse(txtr.Text) If n >= r Then pay = Double.Parse(n, Globalization.NumberStyles.Integer) For i = 1 To r - 1 pay *= Double.Parse((n - i).ToString()) Next For i = 1 To r payda *= Double.Parse(i.ToString(), Globalization.NumberStyles.Integer) Next lblSonuc.Text = (pay / payda).ToString() Else MsgBox("r , n&#39;den b&uuml;y&uuml;k olamaz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") End If ElseIf txtn.Text = "" Then MsgBox("n sayısını giriniz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") ElseIf txtr.Text = "" Then MsgBox("r sayısını giriniz..!", MsgBoxStyle.Exclamation, Title:="Uyarı..!") End If Catch hata As Exception MsgBox(hata.Message.ToString(), MsgBoxStyle.SystemModal, "Hata..!") Finally pay = 1 payda = 1 n = 1 r = 1 End Try End Sub End Class

Bu dersimizin sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar.

Abdullah Akpınar
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nda okuyorum. Bilgisayarla ilgili (en çok programlama) yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum.
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git