VB.Net Matematiksel Fonsiyonlar

Anlatacağım ders matematiksel fonksiyonlar ama size öncelikle fonksiyondan bahsetmek istiyorum.

VB.NET Fonksiyonlar

Anlatacağım ders matematiksel fonksiyonlar ama size öncelikle fonksiyondan bahsetmek istiyorum. Her hangi bir işlemde size yardımcı olmak amaçlı .Net platformunun içersinde bulunan hazır fonksiyonlar var.Bunlar gerek matematiksel gerekse metin veya tarih olsun çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Örneğin bugünün tarihi almak istiyorsunuz bunun için çeşitli kodlar yazarsınız bu kod fazlalıkları olmasın diye .Net'te bunu sağlayacak tek kod parçacığı bulunmakta bakalım şimdi matematiksel fonksiyonlara,

Matematiksel Fonksiyonlar

.Net uygulamalarında matematik fonksiyonlar "Math" Sınıfı olarak tanımlanmıştır.Bu sınıfı kullanarak istediğiniz matematiksel fonksiyonu çalıştırabilirsiniz.Anlatacaklarım en çok kullanılan fonksiyonlardır.Şimdi o fonksiyonları tanıyalım.

Abs :

Bu fonksiyon sayesinde istediğiniz bir sayının pozitif değerini döndürebilirsiniz. Fonksiyonda dikkat edilecek olan husus pozitif sayılar için aynı değeri negatif sayılar içinse sayıyı pozitife çevirerek döndürmesidir.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi, Abs As Integer

        Sayi = TextBox1.Text

        Abs = Math.Abs(Sayi) 'Pozitif Değerini buldu.

        MessageBox.Show(Abs)End SubCeiling:

Girilen değerin büyüğüne yuvarlatılarak geriye döndürmesini sağlar.Örn: "5.3" veya "5.9" olması önemli değildir,ikisini de "6" olarak yuvarlar.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi, Ceiling As Double

        Sayi = TextBox1.Text

        Ceiling = Math.Ceiling(Sayi) 'Büyüğe yuvarlar.

        MessageBox.Show(Ceiling)

End Sub


Floor:

"Ceiling" Fonksiyonun tersi olarakta düşünülebilir."Floor" fonksiyonu da küçük tam sayıya yuvarlar.Örn: Girilen değer "5.1" veya "5.8" olması önemli değil geriye döndürülen değer "5" olucaktır.Negatif sayılarda da durum aynıdır."-5.1" yuvarlandığında "6" olucaktır.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi, Floor As Double

        Sayi = TextBox1.Text

        Floor = Math.Floor(Sayi) 'Küçüğe yuvarlar.

        MessageBox.Show(Floor)

End Sub


IEEERemainder:

Parametre olarak girilen reel sayının ondalıklı kısmını veya tam sayı olabilmesi için gerekli olan ondalıklı sayıyı döndürür.Hangisini döndüreceği İkinci olarak belirtilen sayı ile belirlenir.Örn:"3,22345" sayısının tam sayı olabilmesi için gerekli sayıyı bulur buda "-0,77655" toplayınca "4" olucaktır.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi, IEEERemainder As Double

        Sayi = TextBox1.Text

        IEEERemainder = Math.IEEERemainder(Sayi, 2)

        MessageBox.Show(IEEERemainder)

End SubLog:

Girilen double türündeki değerin ikinci olarak verilen tabana göre logaritmasını alır.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi, Log As Double

        Sayi = TextBox1.Text

        Log = Math.Log(Sayi, 10)

        MessageBox.Show(Log)

End Sub
Log10:

Girilen değerin 10 tabanına göre logaritmasını alır.Bu fonksiyonda 10 tabanının dışında başka tabanlar kullanılamaz.Öyle durumlarda Log fonksiyonunu kullanmak gerekir.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi, Log10 As Double

        Sayi = TextBox1.Text

        Log10 = Math.Log10(Sayi)

        MessageBox.Show(Log10)

End SubMax:

Girilen değerlerin büyük olanını verir.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi1, Sayi2, Sonuc As Double

        Sayi1 = TextBox1.Text

        Sayi2 = textbox2.text

        Sonuc = Math.Max(Sayi1, Sayi2)

        MessageBox.Show(Sonuc)

End SubMin:

Max Fonksiyonunun tersidir küçük olan sayıyı verir.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi1, Sayi2, Sonuc As Double

        Sayi1 = TextBox1.Text

        Sayi2 = textbox2.text

        Sonuc = Math.Min(Sayi1, Sayi2)

        MessageBox.Show(Sonuc)

End SubPI:

Matematikte kullandığımız pi sayısıdır.Bu diğer fonksiyonlardan değildir, parametresi yoktur.değeri "3,14159265358979" yaklaşık olarak "22/7"dir.Aşağıdaki örnekte dairenin alanını hesapladım istenirse pi sayısını tek başınada kullanabilirsiniz.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim DA, YarıC As Double

        YarıC = TextBox2.Text

        DA = Math.PI * YarıC * YarıC

        MessageBox.Show(DA)

End SubE:

Matematikteki e sayısını ifade eder.Pi sayısı gibi parametresi yoktur değeri"2,711828182845905"dir.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sonuc As Double

        Sonuc = 10 * Math.E

        MessageBox.Show(Sonuc)

End SubPow:

Üslü sayılar için kullanılan fonksiyondur.iki parametresi var birinci parametresi üssü alınıcak sayı ikinci parametre ise kuvvetidir.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim DA, YarıC As Double

        YarıC = TextBox2.Text

        DA = Math.PI * Math.Pow(YarıC, 2)

        MessageBox.Show(DA)

End SubRound:

Ondalık sayıların hassasiyetini ayarlayabileceğiniz bir fonkiyondur.ilk parametresi tam sayı kısmı ikinci parametresi ise ondalıklı kısmından gösterilecek rakam sayısıdır.ondalık kısmından kalan kısım yuvarlatılır.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi, Sonuc As Double

        Sayi = TextBox1.Text 'Ondalıklı sayı (3.4578)

        Sonuc = Math.Round(Sayi, 2)

        MessageBox.Show(Sonuc) 'Görünecek sayı (3.46)

End SubSing:

Girilen sayının pozitif,negatif ve sıfır olup olmadığını belirleyen fonsiyondur.Pozitif ise ("1"),Negatif ise ("-1") ve Sıfır ise ("0") değerini verir.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi, Sing As Double

        Sayi = TextBox1.Text '-6 olarak girilirse

        Sing = Math.Sign(Sayi)

        MessageBox.Show(Sing) '-1 değerini verir

End SubSqrt:

Bu fonksiyon girilen sayının karekökünü döndürür.Girilen sayının reel veya tam sayı olması önemli değil.Bu fonksiyonu anlamanız için dik üçgenin hipotenüsünü bulalım.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim DK, H, Hipotenus As Double

        DK = TextBox1.Text 'Dik Kenar

        H = TextBox2.Text 'Yükseklik

        Hipotenus = Math.Sqrt(Math.Pow(DK, 2) + Math.Pow(H, 2))

        MessageBox.Show(Hipotenus)

End Sub
En çok kullanılan fonksiyonları size anlattım belki okuduğunuzda bu fonksiyonlar işime yaramaz diyebilirsiniz ama profesyonel bir proje yaptığınızda çok lazım olucaktır.

Bir başka derste görüşmek üzere umarım yararlı olmuştur.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

sizin VB 2008 -2010 olarak cok fark etmez kodlar yınede calısır bazı kodlar farklı olabılır form application bashsetmissiniz evt o olması lazım her surumde farklı bır ısım konuyor.verılen hatayıda yazarsanız veya forumda bu konuyu acarsanız daha iyi olucaktır.

Yukarı Git