Trichedit e renkli satır eklemek..

Trichedit e renkli satır eklemek..

İlk olarak aşağıdaki Fonksiyonu (Function) kodlarımıza ekleyelim

Fonksiyon :


function RErenkle( re:TRichEdit; s:string; f:TColor; fs:TFontStyles; fn:TFontName): string;
begin
 Re.SelAttributes.Color := f;
 Re.SelAttributes.Style := fs;
 re.Lines.Add(s);
end;Kullanımı :


Rerenkle(Richeditin adı, ' Eklenecek Mesaj ' , yazı rengi, [yazı sitili], 'Yazı tipi adı '); 

{ Tek sitil }
 RErenkle(richedit1,'Ali',clBlack,[fsBold],'Ms Shell Dlg 2');

{Çİft Sitil }

 RErenkle(richedit1,'Ali',clBlack,[fsBold,fsitalic],'Ms Shell Dlg 2');

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 11 yıl önce
arkadaşlar fonksiyonu aşağıdaki gibi düzenleyin... [code] function RErenkle( re:TRichEdit; s:string; f:TColor; fs:TFontStyles; fn:TFontName): string; begin Re.SelAttributes.Color := f; Re.SelAttributes.Style := fs; Re.selattributes.name:= fn; re.Lines.Add(s); end; [/code]
• 9 yıl önce
[code]procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin RichEdit1.Lines.Clear; {!!! Eklemeyi Unutmayın :))) !!!} renk(RichEdit1,'Ali',clYellow,[fsBold,fsItalic],'xxx'); end;[/code]

Yukarı Git