Textbox İçini Seçili (highlight) Yapmak

Asp.Net'te textbox içindeki text i herhangi bir postback sonucu javascript kullanarak seçili (highlight) yapmayı görelim.

Asp.Net'te textbox içindeki text i herhangi bir postback sonucu javascript kullanarak seçili (highlight) yapmayı görelim.

Öncelikle böyle birşeye neden ihtiyacımız olabileceğini açıklayalım. Örneğin herhangi bir üye kayıt sayfası düşünün ve kullanıcıdan bir Kullanıcı Adı (username) girmesini istiyorsunuz. Kullanıcı username girdikten sonra girilen kullanıcının sistemde zaten varolduğunu msgbox la gösterdiğimizi farzedelim. Kullanıcı msgbox ı okuyup onayladıktan sonra kayıt sayfasına geri döndüğünde username textbox ının içindeki text i seçili olarak göstermek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için basit bir javascript öbeğini kodumuzun içine iliştireceğiz.
Çok basit bir örnekle kullanımı gösterelim;

default.aspx


<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Default.aspx.vb" Inherits="Ornek1._Default" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

    <title></title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

    

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Kullanıcı Adı:"></asp:Label>

        &nbsp;&nbsp;

        <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server"></asp:TextBox>

        &nbsp;&nbsp;

        <asp:Button ID="btnKaydet" runat="server" Text="Kaydet" />

    

    </div>

    </form>

</body>

</html>default.aspx.vb

Partial Public Class _Default

    Inherits System.Web.UI.Page    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load    End Sub    Protected Sub btnKaydet_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles btnKaydet.Click

        If txtUserName.Text = "ahmet" Then

            MsgBox("Girilen Kullanıcı Adı Sistemde Mevcut.Farklı Bir Kullanıcı Adı Giriniz!")

            'script i aşağıdaki gibi ekliyoruz.

            txtUserName.Attributes.Add("onFocus", "javascript: this.form." + txtUserName.ClientID.ToString + ".focus(); this.form." + txtUserName.ClientID.ToString + ".select();")

            txtUserName.Focus()

        End If

    End Sub

End ClassResimlerde de sırayla göstermeye çalıştım,


1.2.3.4.


Kolay gelsinler...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 9 yıl önce
a

Yukarı Git